Daljše oblike izobraževanja

Spoštovani učitelji in pedagoški delavci!

Izobraževalna dejavnost v Svetovalnem centru se nenehno spreminja in razvija. Osnovni namen našega strokovnega izobraževanja za pedagoške delavce je širjenja strokovnega znanja za  izboljšanje razumevanja problemov povezanih z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov ter izboljšanje kvalitete pedagoške podpore v šolskem okolju.

Vaše prijave pričakujemo najkasneje teden dni pred izvedbo posameznega izobraževanja oz. do zapolnitve mest v skupini. Podrobnosti najdete v programu posameznega izobraževanja.

Prijavite se s pomočjo elektronskega obrazca.

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorko izobraževanja: barbara.zemljak@scoms-lj.si 

Koordinatorka izobraževanja:                                                         
Barbara Zemljak, univ.dipl.pedagog

                                                                         

Direktorica: 
dr. Mateja Hudoklin, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

 


Program strokovnega izobraževanja za pedagoške delavce - šolsko leto 2023/24

Datum Tema Izvajalke/izvajalci
petek, 2. 2. 2024, in petek, 16. 2. 2024, od 10.30 do 14.00 Preprečevanje odklanjanja šole

dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., in dr. Peter Janjušević, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Opombe

8-urno izobraževanje, izvedeno v dveh sklopih po 4 pedagoške ure:  petek, 2. 2. 2024  , in petek, 16. 2. 2024, od 10.30 do 14.00.

Ciljna skupina: šolski strokovni delavci, prvenstveno šolski svetovalni delavci. Sprejeli bomo 30 kandidatov.

Izobraževanje je brezplačno, vsak udeleženec pa se ob prijavi zaveže za plačilo materialnih stroškov oziroma stroškov organizacije v znesku 20 evrov (navedba točnih podatkov plačnika in davčna številka plačnika sta obvezna podatka ob izpolnitvi e-prijavnice, račun se s strani SCOMS izda po izvedenem izobraževanju).

V kolikor boste imeli s prijavo težave, nas prosim kontaktirajte na: barbara.zemljak@scoms-lj.si

Prijava

petek, 12. 1. 2024, in petek, 26. 1. 2024, od 10.30 do 14.00 Program pomoči učencem s šibkimi izvršilnimi funkcijami

dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Opombe

Izobraževanje bo izvedeno v dveh srečanjih – petek, 12. 1. 2024, in petek, 26. 1. 2024, od 10.30 do 14.00

Ciljna skupina: pedagoški delavci (osnovna in srednja šola). Ena izvedba je omejena na največ 25 udeležencev. Prijave po spletni prijavnici.

Izobraževanje je brezplačno, vsak udeleženec pa se ob prijavi zaveže za plačilo materialnih stroškov oziroma stroškov organizacije v znesku 20 evrov (navedba točnih podatkov plačnika in davčna številka plačnika sta obvezna podatka ob izpolnitvi e-prijavnice, račun se s strani SCOMS izda po izvedenem izobraževanju).

V kolikor boste imeli s prijavo težave, nas prosim kontaktirajte na: barbara.zemljak@scoms-lj.si

Prijava

10. 11. 2023, od 10.30 do 14.30 Učne težave in 5-stopenjski koncept pomoči

dr. Marko Kalan, prof. def.

Opombe

Sprejeli bomo do 25 udeležencev. Prijave po spletni prijavnici.

Po zaključku izobraževanja bodo udeleženci prejeli potrdilo. Izobraževanje je brezplačno, vsak udeleženec pa se ob prijavi zaveže za plačilo materialnih stroškov oziroma stroškov organizacije v znesku 20 evrov (navedba točnih podatkov plačnika in davčna številka plačnika sta obvezna podatka ob izpolnitvi e-prijavnice, račun se s strani SCOMS izda po izvedenem izobraževanju).

Prijava preko spletnega obrazca bo uspešno zabeležena, ko jo boste izpolnili v celoti in se vam bo na koncu izpisal stavek »prijava je oddana«, obenem pa boste na e-mail naslov, ki ste ga posredovali ob prijavi, dobili potrditveni e-mail s strani SCOMS.

V kolikor boste imeli s prijavo težave, nas prosim kontaktirajte na: barbara.zemljak@scoms-lj.si

13.10.2023, od 10.30 do 14.00 ure Podpora osnovnošolcem z disleksijo, disortografijo in disgrafijo

dr. Tanja Černe, prof. def. DPO in FIBO (vodja izobraževanja), Kristina Čižman, prof. spec. in reh. ped., dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., dr. Marko Kalan, prof. def. DPO in FIBO, Herta Stojanović Filiplić, prof. def., log., spec. klin. log.

Opombe

Izobraževanje bo izvedeno v dveh srečanjih po 4 ure, v skupnem obsegu 8 ur. Prvo srečanje bo izvedeno v petek, 13.10.2023, od 10.30 do 14.00 ure, drugo srečanje pa v petek, 27.10.2023, prav tako od 10.30 do 14.00 ure. Sprejeli bomo 25 udeležencev.

12.10.2023 Seminar za vodenje malih skupin otrok, ki imajo težave na področju socialnih veščin

Irena Andolšek, univ.dipl.soc. delavka,

Julia Tomšič Ivie, specialistka klin. psih.

Opombe

Prijave: Do 1. 10. 2023, po spletni prijavnici. Sprejeli bomo do 15 udeležencev.

Prijava preko spletnega obrazca bo uspešno zabeležena, ko jo boste izpolnili v celoti in se vam bo na koncu izpisal stavek »prijava je oddana«, obenem pa boste na e-mail naslov, ki ste ga posredovali ob prijavi, dobili potrditveni e-mail s strani SCOMS.

V kolikor boste imeli s prijavo težave, nas prosim kontaktirajte na: barbara.zemljak@scoms-lj.si

Po dogovoru z izvajalcema. Supervizija dela z učenci, ki odklanjajo šolo

dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.,
dr. Peter Janjušević, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

Opombe

Izobraževanje je brezplačno. Zainteresirane kandidatinje in kandidate prosimo, da se prijavijo preko spletnega obrazca na spletni strani SCOMS. Supervizijska skupina bo organizirana, ko bomo zbrali zadostno število prijav (največ 10). Če bo iz posamezne šole prijavljenih več strokovnih delavcev, bomo iz tega oblikovali zaprto skupino. O tem bodo kandidatinje in kandidati obveščeni na elektronski naslov, ki ga bodo podali ob prijavi.