Poslanstvo

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je javni zavod, ki deluje na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Osnovno poslanstvo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Temelji na timskem multidisciplinarnem strokovnem delu in na z dokazi podprtih strokovnih smernicah.

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

je javni zavod, strokovna ustanova, usmerjena v varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Pomagamo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav. V Svetovalnem centru smo zaposleni psihologi, klinični psihologi, pedopsihiatri, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in socialni delavci. 

Smo izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Ustanovitelj Svetovalnega centra je Mestna občina Ljubljana.
 

Mestna občina Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016

 

Scoms

Aktualna obvestila