Izobraževalna dejavnost

Izobraževanje  je namenjeno vsem pedagoškim delavcem (učiteljem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, vzgojiteljem in šolskim svetovalnim delavcem), ki pri reševanju problemov v šoli ali vrtcu potrebujejo strokovno podporo.  Naš program izobraževanja povezuje novejše znanstvene ugotovitve in naše specialistično znanje z izkušnjami iz klinične prakse in s timskim pristopom reševanja problemov. Teme pokrivajo aktualna področja specifičnih učnih težav, motnje pozornosti in druge razvojne motnje ter posebnosti v čustvenem in vedenjskem odzivanju otrok in mladostnikov.

Glede na časovni potek in oblike izobraževanja organiziramo:

  • Krajše oblike izobraževanja  predavanja (2 šolski uri) ali predavanja z delavnico (4 šolske ure).
     
  • Daljše, tematske oblike izobraževanja, ki obsegajo  več srečanj tekom šolskega leta.

Pridobivanje znanja in izkušenj z našim mentorstvom ter hospitacijami omogočamo:

  • Prostovoljcem - študentom socialnega dela, pedagogike, specialne pedagogike, socialne pedagogike ter psihologije.
  • Pripravnikom po zaključenem študiju psihologije in specialne pedagogike.
  • Specializantom klinične psihologije, pediatrije in pedopsihiatrije.

Pripravila: Barbara Zemljak, univ. dipl. pedagog