Daljša oblika izobraževanja

Seminar za vodenje malih skupin otrok, ki imajo težave na področju socialnih veščin

IZVAJALKE/IZVAJALCI:

Irena Andolšek, univ.dipl.soc. delavka,

Julia Tomšič Ivie, specialistka klin. psih.

VSEBINA:

Šola je socialni prostor, ki zahteva od otrok in odraslih številne spretnosti za uspešno obvladovanje najrazličnejših situacij. Učenci, ki imajo na tem področju težave potrebujejo dodatne vzpodbude in priložnosti za učenje in razvijanje socialnih veščin. Če jih vključimo v skupinske oblike dela, jim omogočimo, da se v varnem in vodenem okolju učijo in razvijajo nove vzorce vedenja, komunikacije in izražanja sebe. Učinki skupinskega dela so opazni predvsem v izboljšanju samopodobe, tolerantnosti za medsebojne razlike in povečani asertivnosti.

Cilji seminarja:

Učenje spretnosti in veščin ter usvajanje znanj, ki so potrebna za vodenje skupin učencev, ki imajo težave na področju socialnih spretnosti.

Izkustvene delavnice so namenjene šolskim svetovalnim delavcem, učiteljem in vzgojiteljem, ki že vodijo ali nameravajo izvajati program za učenje socialnih veščin v malih skupinah (8 do 10 otrok).

Vsebina programa:

Predstavljeni bodo teoretični in praktični vidiki skupinskega dela, namenjenega učencem prve in druge triade OŠ. Program bo zajemal spoznavanje teoretičnih konceptov, skupinske dinamike ter  seznanjanje z uporabo različnih tehnik: socialne igre, interaktivne vaje, igre vlog, kreativna sredstva (risanje, oblikovanje gline, uporaba lutk ...).

Teme, ki jih obravnavamo :

1. Predstavitev programa in udeleženk
2. Spoznavanje
3. Pravila v skupini in značilnosti otrok
4. Delo s kreativnimi mediji
5. Čustva
6. Komunikacija
7. Skupinska dinamika
8. Zaključevanje – zaključek


ORGANIZACIJA:

Program bomo izvajali v 8 srečanjih po 4 šolske ure – enkrat mesečno od 12.30 do 16.00. Za udeležbo na seminarju prejmete potrdilo. Seminar izvajamo v okviru programa, ki ga financira Mestna občina Ljubljana in je za udeležence brezplačen.

Število udeležencev v skupini je zaradi izkustvenega načina dela omejeno na 15. 

V šol. letu 2023/2024 bomo seminar izvajali ob četrtkih, prvo srečanje bo v četrtek, 12. 10. 2023, od 12.30 do 16.00. O naslednjih datumih se skupaj dogovorimo na prvem srečanju.

PRIJAVA:

Za termin:

12.10.2023
Prijave niso več možne.