O centru

Letno poročilo o delu za leto 2020

 

Polni naziv:   SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana
Krajši naziv:   Svetovalni center, Ljubljana
Naslov:   Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana
Davčna številka:  

60489332

Matična številka:

  5050243000
Transakcijski račun:   IBAN SI56 0126 1603 0925 337   (S)   Banka Slovenije
Številka vložka
v sodni register:
  10049400, z dne 14.10.1974
Šifra dejavnosti:   86.220 (Special. zunajboln. zdravstvena dej.)
Telefon:   +386 1 5837500
E-pošta:   info@scoms-lj.si
Zastopa  

Mateja Hudoklin, direktorica

Svet zavoda  
Darja Golob (predstavnica MOL)
Darja Bučar (predstavnica MOL)
Milan Jakopovič (predstavnik MOL)
Robert Završnik (predstavnik ZZZS)
Marko Kalan (predstavnik zaposlenih, predsednik sveta zavoda)
Bernarda Dobnik Renko (predstavnica zaposlenih)
Mojca Tomšič (predstavnica zaposlenih)

 


ORGANIGRAM SVETOVALNEGA CENTRA LJUBLJANA


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

DPO: V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300