O nas

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je javni zavod, ki deluje na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

POSLANSTVO

Osnovno poslanstvo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Temelji na timskem multidisciplinarnem strokovnem delu in na z dokazi podprtih strokovnih smernicah.

VREDNOTE

Osnovne vrednote Svetovalnega centra so zavezanost in odzivnost koristim otrok, mladostnikov in njihovih staršev, zavezanost strokovnosti, strokovna avtonomija in sodelovanje ter spoštovanje.

VIZIJA

Na področju varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji želimo ostati ena od vodilnih ustanov, prepoznavna po strokovni odličnosti, zavezanosti dobrobiti otrok, mladostnikov in njihovim družinam. Z dobrimi medosebnimi odnosi v timu, spoštovanjem in sodelovalno naravnanostjo bomo skladno s strokovnimi smernicami in z dokazi podprtimi strokovnimi pristopi podpirali duševno zdravje otrok in mladostnikov, vlagali v razvoj novih pristopov pomoči v Sloveniji, se povezovali z vsemi sogovorniki v Sloveniji in v tujini ter s tem nudili kakovostno pomoč otrokom in mladostnikom. Skrbeli bomo za stalno strokovno usposabljanje zaposlenih in skrbeli, da bo SCOMS Ljubljana družini prijazna organizacija, ki bo z vso skrbnostjo zagotavljala zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih.

STRATEGIJE

Strategije uresničevanja vizije in poslanstva vključujejo diagnostično in terapevtsko delo, usmerjeno v otroka, mladostnika in družino, promocijo duševnega zdravja, preventivne dejavnosti, razvojno-raziskovalne dejavnosti, prostovoljstvo in skupnostno delo ter izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev, učiteljev in druge zainteresirane strokovne javnosti.

 

Polni naziv:   SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana
Krajši naziv:   Svetovalni center, Ljubljana
Naslov:   Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana
Davčna številka:  

60489332

Matična številka:

  5050243000
Transakcijski račun:   IBAN SI56 0126 1603 0925 337   (S)   Banka Slovenije
Številka vložka
v sodni register:
  10049400, z dne 14.10.1974
Šifra dejavnosti:   86.220 (Special. zunajboln. zdravstvena dej.)
Telefon:   +386 1 5837500
E-pošta:   info@scoms-lj.si
Zastopa  

Mateja Hudoklin, direktorica

Svet zavoda  
Eva Boštjančič (predstavnica MOL)
Mojca Sojar (predstavnica MOL)
Francka Trobec (predstavnica MOL)
Nada Poje (predstavnica ZZZS)
Marko Kalan (predstavnik zaposlenih, predsednik sveta zavoda)
Polonca Čas (predstavnica zaposlenih)
Maja Lampič (predstavnica zaposlenih)

 

Katalog informacij javnega značaja SCOMS Ljubljana

Politika varstva osebnih podatkov

Kako se pritožim?

DPO: V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300