Daljša oblika izobraževanja

Podpora osnovnošolcem z disleksijo, disortografijo in disgrafijo

IZVAJALKE/IZVAJALCI:

dr. Tanja Černe, prof. def. DPO in FIBO (vodja izobraževanja), Kristina Čižman, prof. spec. in reh. ped., dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., dr. Marko Kalan, prof. def. DPO in FIBO, Herta Stojanović Filiplić, prof. def., log., spec. klin. log.

VSEBINA:

Udeleženci bodo na izobraževanju spoznali vzročnost, pojavnost in sopojavnost, zlasti z govorno-jezikovno motnjo ter značilne simptome disleksije, disortografije in disgrafije v osnovnošolskem obdobju. Seznanili se bodo s sekundarnimi čustvenimi težavami, konceptom pomoči ter nekaterimi načini specialnopedagoške, psihološke in kliničnologopedske pomoči.

Vabljeni učitelji, šolski svetovalni delavci ter izvajalci DSP. Sprejeli bomo 25 udeležencev.


ORGANIZACIJA:

Izobraževanje bo izvedeno v dveh srečanjih po 4 ure, v skupnem obsegu 8 ur. Prvo srečanje bo izvedeno v petek, 13.10.2023, od 10.30 do 14.00 ure, drugo srečanje pa v petek, 27.10.2023, prav tako od 10.30 do 14.00 ure. Po zaključku izobraževanja bodo udeleženci prejeli potrdilo. Izobraževanje je brezplačno, vsak udeleženec pa se ob prijavi zaveže za plačilo materialnih stroškov oziroma stroškov organizacije v znesku 20 Euro (navedba točnih podatkov plačnika in davčna številka plačnika sta obvezna podatka ob izpolnitvi e-prijavnice, račun se s strani SCOMS izda po izvedenem izobraževanju).

PRIJAVA:

Za termin:

13.10.2023, od 10.30 do 14.00 ure
Prijave niso več možne.