Razvojno raziskovalna dejavnost

V okviru Svetovalnega centra deluje od leta 1991 tudi razvojno raziskovalni inštitut. Med njegove samostojne dejavnosti spadajo predvsem razvojno raziskovalni projekti, eksperimentalni in razvojni programi na področjih:

•  varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja za razvoj učne neuspešnosti in psihosocialnih motenj;

•  psiholoških travm in postravmatskih stresnih motenj pri otrocih in mladostnikih;

•  modelov pomoči, ki omogočajo otrokom in mladostnikom s težavami koriščenje virov in podpore širše socialne mreže;

• strategij branja, pisanja, računanja in višjih oblik učenja;

• modeli in strategije vključevanja otrok s posebnimi potrebami;

 

V sodelovanju z drugimi domačimi in mednarodnimi institucijami potekajo tudi številni drugi projekti. Raziskovalci Svetovalnega centra sodelujejo tudi pri projektih, katerih nosilci so druge ustanove na zdravstvenem – kliničnem in pedagoškem področju, kar omogoča medinstitucionalno in medsektorsko izmenjavo znanja in sodelovanje pri ustvarjanju novega znanja ter prenosu znanja v prakso. Obenem pa pri nekaterih projektih Svetovalnega centra sodelujejo raziskovalci iz drugih ustanov in lahko govorimo o intenzivnem medinstitucionalnem sodelovanju na področju razvojno-raziskovalnega dela.

 

Na področju razvojno-raziskovalnega dela znotraj Svetovalnega centra trenutno tečejo naslednji razvojno-raziskovalni projekti:

Projekt Cool Kids – Program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike 2019–2022 (Svetovalni center Ljubljana vodi projekt, ki ga izvajamo skupaj s partnerji: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana in Zdravstveni dom Velenje). Za projekt smo na razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja s strani Ministrstva za zdravje za leta 2019 do 2020 pridobili 213.362,61 EUR; projekt je opisan na spletni strani: http://www.coolkids.si

Neverjetna leta – duševno zdravje vsakemu otroku 2019–2022 (Daša Vervega in Tina Kolar; v projektu sodelujemo kot konzorcijski partner, sofinancira ga Republika Slovenija – Ministrstvo za zdravje): https://neverjetna-leta.si

Razvojno raziskovalni inštitut, ki je registriran pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS z raziskovalno skupino "Varovanje in promocija duševnega zdravja in učne kompetentnosti otrok in mladostnikov". Povezava na SICRIS