Razvojno raziskovalna dejavnost

V okviru Svetovalnega centra deluje od leta 1991 tudi razvojno - raziskovalni inštitut. Med njegove samostojne dejavnosti spadajo predvsem razvojno - raziskovalni projekti, eksperimentalni in razvojni programi na področjih:

  • varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja za razvoj učne neuspešnosti in psihosocialnih motenj;
  • psiholoških travm in potravmatskih stresnih motenj pri otrocih in mladostnikih;
  • modelov pomoči, ki omogočajo otrokom in mladostnikom s težavami koriščenje virov in podpore širše socialne mreže;
  • strategij branja, pisanja, računanja in višjih oblik učenja;
  • modeli in strategije vključevanja otrok s posebnimi potrebami.

V sodelovanju z drugimi domačimi in mednarodnimi institucijami potekajo tudi številni drugi projekti.

V letu 2019 poudarek dajemo predvsem diseminaciji rezultatov projektov, ki se še izvajajo oz. so se izvajali v preteklih letih. Raziskovalci Svetovalnega centra sodelujejo tudi pri projektih, katerih nosilci so druge ustanove na zdravstvenem-kliničnem in pedagoškem področju, kar omogoča medinstitucionalno in medsektorsko izmenjavo znanja in sodelovanje pri ustvarjanju novega znanja ter prenosu znanja v prakso. Obenem pa pri nekaterih projektih Svetovalnega centra sodelujejo raziskovalci iz drugih ustanov in lahko govorimo o intenzivnem medinstitucionalnem sodelovanju na področju razvojno-raziskovalnega dela.

Na področju razvojno-raziskovalnega dela znotraj Svetovalnega centra naši sodelavci nadaljujejo oz. bodo začeli delo na naslednjih razvojno-raziskovalnih projektih:

  • Raziskava učne motivacije mlajših mladostnikov z disleksijo (Tanja Černe; zaključek v letu 2019)
  • Validacijska in klinična raziskava ocenjevalnih instrumentov za anksiozne motnje pri otrocih in mladostnikih (dr. Peter Janjušević, dr. Mateja Hudoklin, Daša Vervega, doc.dr. Jana Kodrič (Pediatrična klinika UKC Ljubljana) in dr. Mojca Petrič, Psihiatrična bolnišnica Begunje; klinični del raziskave bo v letu 2019 izveden, če bodo objavljeni razpisi za sofinanciranje)
  • Neverjetna leta – duševno zdravje vsakemu otroku (Daša Vervega in Tina Kolar; zaključek v letu 2019)
  • Raziskava o skrbi za duševno zdravje otrok in dobrobit otrok in mladostnikov v šolah (dr. Peter Janjušević in dr. Marko Kalan; zaključek v letu 2019)
  • V letu 2019 se bo zaključil tudi razvojni projekt »Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov«, za katerega smo v juliju 2017 dobili sredstva na razpisu za sofinanciranje programov varovanja in .krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019. Na razpisu smo pridobili 107.668,37 EUR (35.889,45 EUR za leto 2017, 35.889,45 EUR za leto 2018 in 35.889,47 EUR za leto 2019); projekt je opisan na spletni strani: http://www.scoms-lj-projekt.si/

Razvojno – raziskovalni inštitut, ki je registriran pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS z raziskovalno skupino "Varovanje in promocija duševnega zdravja in učne kompetentnosti otrok in mladostnikov". Povezava na SICRIS

Vodja razvojno-raziskovalnega inštituta je dr. Peter Janjušević, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

Spletna stran za boljše delovanje uporablja t.i. piškotke (več o tem). Ali se strinjate z namestitvijo piškotkov v vaš brskalnik?    

Strinjam se