Preventivna in skupnostna dejavnost

PREVENTIVNA IN V OKOLJE USMERJENA DEJAVNOST SVETOVALNEGA CENTRA

Svetovalni center s svojimi aktivnostmi posega tudi v socialni prostor:

  • Povezuje se z različnimi službami, ki delujejo na področju šolstva, zdravstva in socialnega varstva.
  • Deluje pri vzpostavljanju in razvijanju podpornih mrež za pomoč posameznikom in skupinam.
  • Nudi podporo strokovnim delavcem pri razbremenjevanju poklicnih obremenitev.
  • Išče možnosti in vire pomoči za reševanje kompleksnejših stisk posameznikov in družin.
  • Omogoča različnim strokovnim in civilno-družbenim združenjem možnosti za njhovo delovanje.
  • Sodeluje z mediji pri obravnavi aktualnih tem s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Dejavnosti:

Pomoč študentov prostovoljcev otrokom, ki obiskujejo Svetovalni center

Supervizija za učitelje in svetovalne delavce

Medinstitucionalno timsko sodelovanje