Daljša oblika izobraževanja

Supervizija dela z učenci, ki odklanjajo šolo

IZVAJALKE/IZVAJALCI:

dr. Mateja Hudoklin, univ.dipl.psih, spec.klin.psih., dr. Peter Janjušević, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

VSEBINA:

Delu z učenci, ki zaradi različnih razlogov odklanjajo šolo, smo posvetili preventivni projekt, ki smo ga s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje v Svetovalnem centru Ljubljana izvajali v letih 2017-2019. V letu 2021 bomo pričeli z izvajanjem redne skupinske supervizije, namenjene predvsem svetovalnim delavcem, ki se pri svojem vsakdanjem delu srečujejo z otroki in mladostniki, pri katerih se kažejo vedenja, povezana z odklanjanjem šole. Supervizija bo zajemala vse elemente pomoči pri odklanjanju šole (preprečevanje, prepoznavanje, ocenjevanje, delo z otrokom in starši, načrtovanje in izvajanje pomoči). V skupini bodo udeleženci lahko skozi vodeno diskusijo in delom na primerih otrok oz. mladostnikov iz lastne prakse, ki pa niso v obravnavi v Svetovalnem centru Ljubljana, načrtovali različne elemente pomoči in jih procesno vodili skozi celotno šolsko leto.


ORGANIZACIJA:

Čas: po dogovoru z izvajalcema

Metoda dela: diskusija, predstavitev primerov, vodeno odkrivanje, študij literature

Tip skupine: polodprta

Gradivo: priročnik s spletne strani Svetovalnega centra – prosto dostopen

Ciljna skupina: Svetovalni delavci v šolah.

Kotizacija: Brezplačna udeležba.

Potrdila o udeležbi: Udeleženci dobijo potrdilo o številu ur supervizije

PRIJAVA:

Po dogovoru z izvajalcema.