Daljša oblika izobraževanja

Supervizija dela z učenci, ki odklanjajo šolo

IZVAJALKE/IZVAJALCI:

dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.,
dr. Peter Janjušević, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

 

VSEBINA:

Delu z učenci, ki zaradi različnih razlogov odklanjajo šolo, smo posvetili preventivni projekt, ki smo ga s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje v Svetovalnem centru Ljubljana izvajali v letih 2017–2019. V šolskem letu 2021 smo začeli z izvajanjem redne skupinske supervizije, namenjene predvsem svetovalnim delavcem, ki se pri svojem vsakdanjem delu srečujejo z otroki in mladostniki, pri katerih se kažejo vedenja, povezana z odklanjanjem šole. Po dveh letih izvajanja supervizije se bo ta v šolskem letu 2023/2024 nadaljevala. Supervizija bo zajemala vse elemente pomoči pri odklanjanju šole (preprečevanje, prepoznavanje, ocenjevanje, delo z otrokom in starši, načrtovanje in izvajanje pomoči). V skupini bodo udeleženci lahko skozi vodeno diskusijo in delom na primerih otrok oz. mladostnikov iz lastne prakse, ki pa niso v obravnavi v Svetovalnem centru Ljubljana, načrtovali različne elemente pomoči in jih procesno vodili skozi celotno šolsko leto.


ORGANIZACIJA:

Časovni potek izvedbe, število srečanj:
Po dogovoru z izvajalcema. Skupina je polodprtega tipa – do drugega srečanja se vanjo lahko vključijo novi udeleženci, potem skupina nadaljuje delo v stalni zasedbi do konca šolskega leta.

Ciljna skupina in število udeležencev:
Svetovalni delavci v šolah.

Gradivo: priročnik s spletne strani Svetovalnega centra – prosto dostopen na naslovu:
https://www.scoms-lj.si/___pubfiles/Priroc%CC%8Cnik_Odklanjanje%20s%CC%8Cole.pdf

PRIJAVA:

Za termin:

Po dogovoru z izvajalcema.
Prijave niso več možne.