Svetovalni center Ljubljana - čakalne dobe

ČAKALNE DOBE po dejavnostih na dan: 11.11.2019

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

ČAKALNA DOBA:

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo

 350 dni

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo

 550 dni

Specialistična ambulanta za klinično logopedijo

 120 dni