Svetovalni center Ljubljana - čakalne dobe

ČAKALNE DOBE po dejavnostih na dan: 10.10.2019

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

ČAKALNA DOBA:

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo

 330 dni

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo

 550 dni

Specialistična ambulanta za klinično logopedijo

 120 dni