Svetovalni center Ljubljana - čakalne dobe

ČAKALNE DOBE po dejavnostih na dan: 16. 7. 2021

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

ČAKALNA DOBA:

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo

 400 dni

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo

 500 dni

Specialistična ambulanta za klinično logopedijo

 200 dni