Svetovalni center Ljubljana - čakalne dobe

ČAKALNE DOBE po dejavnostih na dan: 1. 3. 2022

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

ČAKALNA DOBA:

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo

 660 dni

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo

 510 dni

Specialistična ambulanta za klinično logopedijo

 330 dni