Svetovalni center Ljubljana - čakalne dobe

ČAKALNE DOBE po dejavnostih na dan: 5. 5. 2022

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

ČAKALNA DOBA:

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo

 450 dni

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo

 400 dni

Specialistična ambulanta za klinično logopedijo

 300 dni