Svetovalni center Ljubljana – čakalne dobe

ČAKALNE DOBE po dejavnostih na dan: 1. 3. 2024

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

ČAKALNA DOBA:

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo REDNO

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo HITRO

  390 dni

  300 dni

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo REDNO

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo HITRO

  480 dni

  330 dni

Specialistična ambulanta za klinično logopedijo

  330 dni