Svetovalni center Ljubljana - čakalne dobe

ČAKALNE DOBE po dejavnostih na dan: 1. 12. 2021

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

ČAKALNA DOBA:

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo

 480 dni

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo

 460 dni

Specialistična ambulanta za klinično logopedijo

 215 dni