Svetovalni center Ljubljana - čakalne dobe

ČAKALNE DOBE po dejavnostih na dan: 8. 11. 2022

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

ČAKALNA DOBA:

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo

 480 dni

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo

 480 dni

Specialistična ambulanta za klinično logopedijo

 360 dni