Svetovalni center Ljubljana - čakalne dobe

ČAKALNE DOBE po dejavnostih na dan: 1. 9. 2023

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:

ČAKALNA DOBA:

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo REDNO

Specialistična ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo HITRO

  480 dni

  330 dni

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo REDNO

Specialistična ambulanta za klinično psihologijo HITRO

  420 dni

  270 dni

Specialistična ambulanta za klinično logopedijo

  360 dni