Aktualna obvestila

Prilagajanje na ločitev

VABILO NA PREDAVANJE

PRILAGAJANJE NA LOČITEV

Prav gotovo je odločitev za razvezo, ločitev partnerstva ena najtežjih v življenju, posebno še, če imamo otroke. Mnogo staršev odlaša z odločitvijo, ker se bojijo kakšne posledice bo to imelo za otroke. Ločitev je za odrasle na vrhu lestvice stresnih dogodkov, ki jih lahko doživimo v življenju. Glede na število ločitev je število otrok, ki so v najrazličnejših starostnih obdobjih prizadeti zaradi tega dogajanja vedno večje. Če starša razumno in sporazumno speljeta proces ločitve potem lahko otroci brez večjih posledic ta dogodek integrirajo v svoje doživljanje in se z njim s pomočjo staršev, sorodnikov, prijateljev in vrstnikov ustrezno “spopadajo”. K sreči je takih večina in ob tem ne potrebujejo strokovne pomoči ali posredovanja različnih služb kot so CSD, policija ali sodišče.

Pri našem delu največkrat srečujemo otroke in starše, kjer se pojavijo problemi in so otroci s svojimi stiskami ostali na bojišču staršev, ki dokazujeta in se bojujeta vsak za svojo resnico in svoje koristi. Otroci ostajajo med staršema kot ujetniki ali ranjenci, ki jih nihče ne posluša. Pričakovanja, da bomo strokovnjaki zdravili otroke medtem, ko traja vojna med zakoncema, niso redka. Zaradi teh izkušenj smo se odločili, da pripravimo predavanje za starše, ki se spopadajo s situacijo ločitve in se želijo izogniti pastem, ki jih čakajo na tej poti.

Če se tudi vi sprašujete, kako ravnati v kar največjo korist otrok vas vabimo na predavanje za starše, ki bo v sredo, 31. 5. 2023, ob 18.30 uri.

Predavanje pripravljata Irena Andolšek, uni.dipl. socialna delavka, geštalt izkustvena družinska terapevtka in dr. Bernarda Dobnik Renko, spec. klinične psihologije. V drugem delu bo namenjeno precej časa vprašanjem in dilemam, ki ji boste lahko izpostavili udeleženci. Čas trajanja: 2 šolski uri.

Prijavite se lahko po elektronski pošti na narocanje@scoms-lj.si ali osebno v sprejemni pisarni.
Arhiv obvestil:

Publikacija Pomoč anksioznemu učencu

V projektu Cool Kids – program premagovanja anksioznosti, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, smo izdali publikacijo »Pomoč anksioznemu učencu – priročnik za učitelje«, ki so jo napisale Polonca Čas, mag. Alenka Seršen Fras in dr. Mateja Hudoklin. Publikacija, namenjena prepoznavanju anksioznosti pri osnovnošolcih/-kah in srednješolcih/-kah ter pomoči v šolskem okolju, je na voljo brezplačno.

Pomoč anksioznemu učencu - priročnik za učitelje

 

Cool Kids® program za premagovanje anksioznosti je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po celem svetu in se izvaja v 24 državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, bo tako do leta 2022 uveden tudi v slovenski prostor.

Gre za strukturiran program za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami. Sestavljen je iz najmanj desetih srečanj, namenjen pa je otrokom in mladostnikom od sedmega do sedemnajstega leta ter njihovim staršem. Izvaja se v skupini ali individualno in temelji na kognitivno-vedenjski terapiji ter se usmerja v učenje praktičnih spretnosti za obvladovanje anksioznosti. 

https://coolkids.si/


Skupina staršev otrok z disleksijo, disgrafijo in disortografijo v šolskem letu 2022/23

Obveščamo vas, da bomo v šolskem letu 2022/23 začeli s srečevanjem skupine staršev osnovnošolskih otrok z disleksijo (motnjo branja), disgrafijo (motnjo grafomotoričnega pisanja) in disortografijo (motnjo pravopisnega pisanja).

Komu je namenjena skupina?

V skupino se lahko vključijo starši otrok, ki so obravnavani v Svetovalnem centru in imajo prepoznano disleksijo, disgrafijo in disortografijo.

Skupina predstavlja dopolnilo individualne korektivno-terapevtske obravnave otroka in družine, zato je vključitev možna po predhodnem dogovoru s strokovnjakom/-injo, ki vodi individualno obravnavo v SCOMS.

Kakšen je namen srečanj?

Glavni namen je oblikovati podporno skupino staršev, ki se srečujejo s podobnimi težavami svojih otrok in mladostnikov ter skupaj s strokovnjaki iskati možne načine za lažje premagovanje težav, ki izhajajo iz specifičnih učnih težav.

Starše želimo seznaniti s sodobnimi spoznanji ter načini pomoči v domačem in šolskem okolju.

Vabljena sta oba starša.

Kdaj potekajo srečanja skupine, kdo jih vodi in o katerih temah bomo govorili?

Srečanja skupine vodijo strokovnjaki Svetovalnega centra, ki se vsakodnevno srečujejo učnimi težavami, kot so disleksija, disgrafija in disortografija.

Predviden je sklop 7 srečanj: od septembra 2022, do konca decembra 2022, dvakrat mesečno, ob ponedeljkih, od 17. do 18.30 ure, v predavalnici SCOMS.

1. srečanje (26. 9. 2022) – dr. Tanja Černe, prof. def. DP in FIBO: Kaj so disleksija, disgrafija in disortografija? Pojavne oblike skozi različna obdobja osnovnošolskega izobraževanja ter sopojavne motnje

2. srečanje (10. 10. 2022) – dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Nevrobiološki vzroki in kognitivni vidiki pojavnosti disleksije, disgrafije in disortografije

3. srečanje (24. 10. 2022) – Herta Filiplić Stojanović, prof. def., log., spec. klin. log.: Vpliv govorno-jezikovnih motenj na pojavnost disleksije, disgrafije in disortografije ter načini razvijanja in krepitve odstopajočih govorno-jezikovnih spretnosti

4. srečanje (7. 11. 2022) – dr. Tanja Černe, prof. def. DP in FIBO: Strategije domačega učenja

5. srečanje (21. 11. 2022) – dr. Marko Kalan, prof. def. DP in FIBO: 5-stopenjski model pomoči otrokom in mladostnikom z bralno-napisovalnimi težavami v osnovni šoli

6. srečanje (5. 12. 2022) – Kristina Čižman, prof. spec. in reh. pedagogike: Specialnopedagoški pristopi pri delu z otroki in mladostniki z disleksijo, disgrafijo in disortografijo

7. srečanje (19. 12. 2022) – dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Strategije psihološke podpore otrok in mladostnikov z disleksijo, disgrafijo in disortografijo

Kakšen je način dela v skupini?

Prepleta se strokovni in praktični del, z izmenjevanjem izkušenj in delavnicami.

Kako se prijaviti na skupino?

Po predhodnem dogovoru s strokovnjakom/-injo, ki sicer vodi individualno obravnavo v SCOMS, izpolnite prijavnico.

Prijave niso več možne.


Skupina staršev otrok z ADHD v Svetovalnem centru v šolskem letu 2022/23

Obveščamo vas, da tudi v šolskem letu 2022/23 nadaljujemo z rednimi srečanji za starše nemirnih otrok.

KOMU JE NAMENJENA SKUPINA?

V skupino se lahko vključijo starši otrok, ki so obravnavani v Svetovalnem centru in imajo prepoznano hiperkinetično motnjo oz. ADHD.

Skupina predstavlja dopolnilo individualne terapevtske obravnave otroka in družine, zato je vključitev možna po predhodnem dogovoru s strokovnjakom/-injo, ki sicer vodi individualno obravnavo v SCOMS.

KAKŠEN JE NAMEN SREČANJ?

Glavni namen je oblikovati podporno skupino staršev, ki se srečujejo s podobnimi težavami svojih otrok, ki so nemirni, v vzgoji zahtevni, v šoli pogosto moteči, se težko zberejo, in skupaj s strokovnjaki iskati možne načine za lažje premagovanje težav, ki izhajajo iz te motnje.

KDO VODI SREČANJA IN KDAJ POTEKAJO?

Srečanja vodijo strokovnjaki Svetovalnega centra, ki se vsakodnevno srečujejo s težavami, ki izhajajo iz ADHD: Bojan Belec, dr. med., spec. psihiat., dr. Bojana Caf prof. def., spec., dr. Tanja Černe, prof. def., dr. Marko Kalan, prof. def., mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.

Predviden je sklop 8 srečanj: od oktobra 2022 do marca 2023, dvakrat mesečno, ob SREDAH, od 17. do 18.30 ure.

Okvirni datumi so:  19. oktober, 9. in 23. november, 7. in 21. december 2022, ter 11. in 25. januar, 15. februar, 1. marec 2023

KAKŠNA JE VSEBINA SREČANJ?

Predvidene teme posameznih srečanj so:

  • Razumeti hiperaktivnega otroka (osnovne značilnosti in narava težav ADHD, nevrobiološke osnove, vpliv ADHD na otroka, družino, šolsko situacijo, medosebne odnose, pomen staršev pri tem);
  • Pomoč otroku z ADHD pri razvijanju šolskih spretnosti
  • Otrok z ADHD  in izzivi v šoli (komunikacija starši-šola; oblike pomoči v šoli)
  • Biti starš otroku z ADHD (izzivi pri vzgoji, strategije za kvalitetno starševstvo, kako ravnati ob različnih težavah )
  • ADHD ter druge težave na področju čustvovanja in vedenja – kaj lahko naredijo starši? (čustvene stiske, izbruhi jeze, druge pridružene težave)
  • Vloga zdravil kot ene od oblik pomoči in pomen zdravega življenjskega sloga pri otroku z ADHD
  • Samoopazovanje in zmožnost sprostitve kot osnova za spoprijemanje s težavami

(tehnike sproščanja za starše in otroke)

KAKŠEN JE NAČIN DELA V SKUPINI?

Prepleta se strokovni in praktični del, z izmenjevanjem izkušenj, vajami in delavnicami.

KAKO SE PRIJAVITI ZA SKUPINO?

Po predhodnem dogovoru s strokovnjakom/-injo, ki sicer vodi individualno obravnavo v SCOMS, izpolnite prijavnico.

Prijave niso več možne.


Delavnice za opismenjevanje v šolskem letu 2022/23

Delavnice za opismenjevanje v šolskem letu 2022/23


Vključeni bodo učenci prvega triletja OŠ, ki izkazujejo rizičnost za razvoj disleksije, disgrafije in
disortografije
ter njihovi starši. Delavnice bodo potekale 9., 16. in 23. 1. 2023 od 17. - 18.30 ure.
Vodita: dr. Tanja Černe, prof. def. DP in FIBO in Herta Filiplić Stojanović, prof. def., log., spec.
klin. log.. Prijave preko strokovnjakov, kjer so učenci obravnavani.


Vabilo na izobraževanje v oktobru

V oktobru 2022 načrtujemo izvedbo izobraževanja z naslovom Razvoj in krepitev metakognitivnih učnih strategij pri učencih s specifičnimi učnimi težavami v okviru samoregulacijskega učenja, ki je namenjeno učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči in drugim strokovnim delavcem. Izobraževanje bo izvedla dr. Tanja Černe, prof. defektologije, v dveh delih in sicer 14.10.2021 in 28.10.2021. Podrobnosti glede vsebine in prijave si lahko preberete tukaj.


Publikacija in zloženka o ADHD, priročnik o odklanjanju šole ter zbornik o komorbidnosti

V okviru projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije smo izdali publikacijo Biti starš otroku z ADHD, zloženko Izzivi staršev otrok z ADHD ter priročnik Odklanjanje šole - preprečevanje, prepoznavanje in pomoč.

Novost v naši zbirki publikacij je tudi zbornik Komorbidnost psihosocialnih motenj pri otrocih in mladostnikih.


Knjižica za starše: "MOJ OTROK NOČE V ŠOLO"

V okviru tematskega sklopa »Preprečevanje odklanjanja šole« v projektu, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, smo izdali knjižico za starše z naslovom »Moj otrok noče v šolo«.

V knjižici boste starši našli informacije o tem, kaj je odklanjanje šole, zakaj pride do tega vedenja, predvsem pa z njo želimo starše z informacijami o nekaterih dokazano učinkovitih strategijah obvladovanja problema odklanjanja šole pri vašem otroku. V njej boste izvedeli, kako poteka strokovna pomoč, kadar se pri otroku ali mladostniku soočamo z odklanjanjem šole.