Aktualna obvestila

Obvestilo o načrtovanih izobraževanjih v šolskem letu 2024/25

V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše tudi v šolskem letu 2024/25 načrtujemo izvedbo izobraževanj za različne strokovne profile pedagoških in zdravstvenih delavcev.

Več informacij dobite tukaj.


Odprte prijave na Skupino staršev osnovnošolcev z disleksijo, disortografijo in disgrafijo 2024/25

Odprli smo prijave na Skupino staršev osnovnošolcev z disleksijo, disortografijo in disgrafijo 2024/25, ki jo vodi dr. Tanja Černe, prof. def. DPO in FIBO.

Prijave potekajo do najkasneje 16. septembra 2024 (oz. do zapolnitve mest) preko prijavnice, ki jo dobite pri srokovnjakih, ki obravnavajo vašega otroka, ali po e-pošti: tanja.cerne@scoms-lj.si.

Vabljeni.


Izšla je monografija dr. Tanje Černe Ocenjevanje in krepitev metakognicije pri učencih in dijakih z učnimi težavami

V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana izdali novo monografijo z naslovom Ocenjevanje in krepitev metakognicije pri učencih in dijakih z učnimi težavami, ki je nastala pod avtorstvom dr. Tanje Černe, prof. defektologije, na podlagi relevantne strokovne literature in dolgoletnih strokovnih izkušenj s populacijo učencev in dijakov z različnimi učnimi težavami.

Monografijo lahko kupite preko spletne strani SCOMS: https://www.scoms-lj.si/si/publikacije.html.


Izšla je monografija dr. Bojane Caf z naslovom Gibalno-plesna terapija za otroke in mladostnike

V monografiji z naslovom Gibalno-plesna terapija za otroke in mladostnike avtorice dr. Bojane Caf je predstavljen teoretični vidik gibalno-plesne terapije, podprt s številnimi raziskavami, ki opredeli značilnosti, tehnike in terapevtske učinke ter analizo gibanja, strukturo in evalvacijo gibalno-plesnih terapevtskih srečanj in gibalno-plesno terapijo z nekaterimi skupinami otrok s posebnimi potrebami. Sledi praktična predstavitev gibalno-plesnih terapevtskih dejavnosti za otroke in mladostnike, razdeljena na tri področja: razgibavanje telesa in ogrevanje, osrednje dejavnosti ter zaključevanje in sproščanje.

Monografijo lahko kupite preko spletne strani SCOMS: https://www.scoms-lj.si/si/publikacije.html.


Izšla je monografija z naslovom Vodenje skupin za učenje učenja – strokovni napotki za izvajalce dodatne strokovne pomoč

Monografija z naslovom Vodenje skupin za učenje učenja – strokovni napotki za izvajalce dodatne strokovne pomoči je nastala pod avtorstvom dr. Tanje Černe, Lare Hodej, Brigite Jahić in Ane Šuštar Meglen na podlagi relevantne strokovne literature in dolgoletnih strokovnih izkušenj z vodenjem skupin za učenje učenja.

Monografijo lahko kupite preko spletne strani SCOMS: https://www.scoms-lj.si/si/publikacije.html.
Arhiv obvestil:

Publikacija Pomoč anksioznemu učencu

V projektu Cool Kids – program premagovanja anksioznosti, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, smo izdali publikacijo »Pomoč anksioznemu učencu – priročnik za učitelje«, ki so jo napisale Polonca Čas, mag. Alenka Seršen Fras in dr. Mateja Hudoklin. Publikacija, namenjena prepoznavanju anksioznosti pri osnovnošolcih/-kah in srednješolcih/-kah ter pomoči v šolskem okolju, je na voljo brezplačno.

Pomoč anksioznemu učencu - priročnik za učitelje

 

Cool Kids® program za premagovanje anksioznosti je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po celem svetu in se izvaja v 24 državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, bo tako do leta 2022 uveden tudi v slovenski prostor.

Gre za strukturiran program za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami. Sestavljen je iz najmanj desetih srečanj, namenjen pa je otrokom in mladostnikom od sedmega do sedemnajstega leta ter njihovim staršem. Izvaja se v skupini ali individualno in temelji na kognitivno-vedenjski terapiji ter se usmerja v učenje praktičnih spretnosti za obvladovanje anksioznosti. 

https://coolkids.si/


Publikacija in zloženka o ADHD, priročnik o odklanjanju šole ter zbornik o komorbidnosti

V okviru projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije smo izdali publikacijo Biti starš otroku z ADHD, zloženko Izzivi staršev otrok z ADHD ter priročnik Odklanjanje šole - preprečevanje, prepoznavanje in pomoč.

Novost v naši zbirki publikacij je tudi zbornik Komorbidnost psihosocialnih motenj pri otrocih in mladostnikih.


Knjižica za starše: "MOJ OTROK NOČE V ŠOLO"

V okviru tematskega sklopa »Preprečevanje odklanjanja šole« v projektu, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, smo izdali knjižico za starše z naslovom »Moj otrok noče v šolo«.

V knjižici boste starši našli informacije o tem, kaj je odklanjanje šole, zakaj pride do tega vedenja, predvsem pa z njo želimo starše z informacijami o nekaterih dokazano učinkovitih strategijah obvladovanja problema odklanjanja šole pri vašem otroku. V njej boste izvedeli, kako poteka strokovna pomoč, kadar se pri otroku ali mladostniku soočamo z odklanjanjem šole.