Aktualna obvestila

Program Cool Kids®

Cool Kids® program za premagovanje anksioznosti je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po celem svetu in se izvaja v 24 državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, bo tako do leta 2022 uveden tudi v slovenski prostor.

Gre za strukturiran program za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami. Sestavljen je iz najmanj desetih srečanj, namenjen pa je otrokom in mladostnikom od sedmega do sedemnajstega leta ter njihovim staršem. Izvaja se v skupini ali individualno in temelji na kognitivno-vedenjski terapiji ter se usmerja v učenje praktičnih spretnosti za obvladovanje anksioznosti. 

https://coolkids.si/


Vabilo na predavanje o ločitvi v juniju

Vabimo vas na predavanje z naslovom PRILAGAJANJE NA LOČITEV, ki bo v ponedeljek,  6. 6. 2022 ob 18.30 uri, v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše. Več informacij je na voljo v priloženem dokumentu. 


Skupina staršev otrok z ADHD v Svetovalnem centru v šolskem letu 2021/22

Obveščamo vas, da tudi v šolskem letu 2021/22 nadaljujemo z rednimi srečanji za starše nemirnih otrok.

KOMU JE NAMENJENA SKUPINA?

V skupino se lahko vključijo starši otrok, ki so obravnavani v Svetovalnem centru in imajo prepoznano Hiperkinetično motnjo oz. Motnjo pozornosti, kar oboje krajše poimenujemo tudi AD/HD. 

Skupina predstavlja dopolnilo individualne terapevtske obravnave otroka in družine.


KAKŠEN JE NAMEN SREČANJ?

Glavni namen je oblikovati podporno skupino staršev, ki se srečujejo s podobnimi težavami svojih otrok, ki so nemirni, v vzgoji zahtevni, v šoli pogosto moteči, se težko zberejo… in skupaj s strokovnjaki iskati možne načine za lažje premagovanje težav, ki izhajajo iz te motnje.

Srečanja vodijo strokovnjaki Svetovalnega centra, ki se vsakodnevno srečujejo s težavami, ki izhajajo iz ADHD:

Bojan Belec, dr.med., spec.otr. in mlad.psihiat., Dr. Bojana Caf prof.def., spec., Tanja Černe, prof.def., Dr. Marko Kalan, prof.def. , Nataša Mihevc, dr.med., spec.otr.in mlad.psihiat., mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ.dipl.psih, spec. klin. psih.

Predviden je sklop 8 srečanj, od januarja do aprila 2022, dvakrat mesečno, ob SREDAH, od 17. do 18.30 ure. Okvirni datumi so: 12. in 26. januar, 2. in 16. februar, 2. in 16. marec, 6. in 20. april.


Publikacija in zloženka o ADHD, priročnik o odklanjanju šole ter zbornik o komorbidnosti

V okviru projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije smo izdali publikacijo Biti starš otroku z ADHD, zloženko Izzivi staršev otrok z ADHD ter priročnik Odklanjanje šole - preprečevanje, prepoznavanje in pomoč.

Novost v naši zbirki publikacij je tudi zbornik Komorbidnost psihosocialnih motenj pri otrocih in mladostnikih.


Knjižica za starše: "MOJ OTROK NOČE V ŠOLO"

V okviru tematskega sklopa »Preprečevanje odklanjanja šole« v projektu, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, smo izdali knjižico za starše z naslovom »Moj otrok noče v šolo«.

V knjižici boste starši našli informacije o tem, kaj je odklanjanje šole, zakaj pride do tega vedenja, predvsem pa z njo želimo starše z informacijami o nekaterih dokazano učinkovitih strategijah obvladovanja problema odklanjanja šole pri vašem otroku. V njej boste izvedeli, kako poteka strokovna pomoč, kadar se pri otroku ali mladostniku soočamo z odklanjanjem šole.