Za starše

Kako pridete do nas? / Kako poteka naročanje?

Za naročanje kliknite na Spletno naročanje na prvi strani in nato izpolnite obrazec za naročanje.

Pokličete nas po telefonu: 01/583-75-00 ali 01/583-75-35 in se naročite za obisk. Vedno prinesite s seboj zdravstveno kartico!

Ko nas prvič pokličete, boste najpogosteje govorili z nekom in naše sprejemne pisarne in dobili boste nekaj vprašanj o tem, kakšne težave opažate pri vašem otroku ali mladostniku. Zaradi velikega povpraševanja po našem delu in s tem povezanih čakalnih dob, pa boste žal morali počakati na prvo srečanje z našimi strokovnjaki. Vedno se trudimo, da glede na težave, ki jih navedete dobite ustrezen termin za prvi obisk pri enem od naših strokovnih delavcev.

Potrudili se bomo, da boste dobili termin oz. uro obiska, ki vam bo ustrezala, vendar to ni vedno mogoče, saj naša dejavnost poteka tako v dopoldanskem kot popoldanskem času.

Pri nas za čas odsotnosti od pouka vaš otrok dobi opravičilo, vi pa lahko dobite tudi potrdilo za vašega delodajalca, da ste otroke spremljali na pregled (za spremstvo vam otrokov pediater lahko odobri bolniški dopust).

Delovni čas ambulante:

Ponedeljek, torek, sreda in četrtek med 7. in 20. uro ter v petek med 7. in 14. uro.

Kako bo izgledal prvi obisk?

Navadno se prvič srečate s psihologom ali psihologinjo, zdravnikom psihiatrom oz. psihiatrinjo ali pa tudi s socialno delavko. Glede na vrsto težav in starost otroka bomo presodili, ali bo pogovor potekal individualno ali skupaj z otrokom.

Kako delamo?

Nekaj prvih obiskov pri nas je namenjenih temu, da skupaj z vami in vašim otrokom oz. mladostnikom ugotovimo, za kakšne težave gre in poiščemo vzroke zanje. Imeli boste možnost povedati svoje skrbi in predstaviti svoj pogled na težave, strokovnjak pa vam bo ob tem postavljal vprašanja.  Običajno boste izpolnili tudi kakšen vprašalnik, ki nam bo pomagal, da vas in otroka bolje spoznamo. Strokovnjak, ki bo z vami opravi prvo oz. prvih nekaj srečanj, bo presodil, ali je potrebno v ocenjevanje težav in pomoč otroku vključiti tudi katerega od sodelavcev našega tima. Pregledi otrok, predvsem diagnostično ocenjevanje, potekajo individualno z otrokom.

Po zaključenem diagnostičnem delu obravnave pri nas, se bodo z vami srečali strokovnjaki, ki delajo z vašim otrokom, vam predstavil svoje ugotovitve in mnenja ter vam predlagali načine pomoči. Imeli boste možnost, da nam zastavite vprašanja. Po potrebi in z vašim soglasjem bomo sodelovali tudi s šolo ali vrtcem. Pomoč otroku lahko vključuje več dejavnosti. To so lahko: svetovanje, psihoterapija, kombinacija svetovanja oz. terapije in zdravil, pa tudi drugi pristopi, ki bodo vašemu otroku v oporo pri premagovanju težav in krepitvi šibkejših področij, pa tudi pri spodbujanju močnih področij.

Kaj povedati otroku, s katerim prvič prihajate v našo ustanovo?

Pogosto se starši sprašujejo, kaj povedati otroku, s katerim prvič prihajajo na pregled. Izredno pomembno je, da otrok ve, da gre na razgovor in kaj lahko pričakuje. Najboljše je, če ste s svojim otrokom odkriti in mu poveste, da se greste skupaj pogovorit o težavah, ki jih opažate. Če je otrok dovolj star, mu lahko tudi predstavite informacije, ki so dostopne na naši spletni strani pod rubriko »za otroke«. Mlajšemu otroku lahko poveste, da boste pri obravnavi lahko skupaj z njimi in da bo med obravnavo tudi možnost za igro, risanje in druge otroku prijetne aktivnosti. Pri mlajših otrocih je morda dobra ideja, da na prvi pregled pridejo s svojo najljubšo igračo.

 

V skladu z 11. in 12. členom Pravilnika za vodenje čakalnih seznamov je obravnava lahko prestavljena na drug termin zaradi razlogov na strani tako izvajalca kot pacienta.

Po 12. členu Pravilnika za vodenje čakalnih seznamov so pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, naslednji:

-        nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,

-        nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,

-        smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Če pacient odsotnost opraviči, mu pooblaščena oseba za čakalni seznam določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti. Kadar gre za razlog iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, se nov termin določi upoštevajoč razlog za odpoved termina.

Za pacienta, ki odpove termin, omejitve glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo.

 

Po 11. členu Pravilnika za vodenje čakalnih seznamov so razlogi iz strani izvajalca naslednji:

- Če izvajalec iz objektivnih razlogov nadomeščanja začasno odsotnega zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca ne more zagotoviti oziroma zdravstvenih storitev začasno ne more izvajati iz tehničnih razlogov (npr. okvara medicinske opreme), se pacienta nemudoma prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin, pri čemer se upošteva stopnja nujnosti. O tem se pacienta obvesti v skladu z osmim odstavkom 14.b člena zakona.

- Na način iz prejšnjega odstavka ravna tudi izvajalec, kadar ugotovi, da zaradi izjemnih okoliščin (epidemija, naravna nesreča in podobne krizne razmere, ki jih ni mogoče obvladovati z običajnimi sredstvi in ukrepi) ne bo mogel izvesti zdravstvenih storitev v terminih.

- Kadar se pacientu določi dodatni termin iz razloga na strani izvajalca, lahko pacient ne glede na morebiti že uveljavljano pravico do nadomestnega termina v skladu z osmim odstavkom 7. člena Pravilnika za vodenje čakalnih seznamov ponovno zahteva določitev nadomestnega termina.

- Kadar zdravstvene storitve ni mogoče izvesti zaradi prenehanja izvajanja storitev določenega izvajalca (npr. prenehanje dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, odvzem koncesije, stečaj), se pacientu napotna listina vrne z obvestilom o prenehanju izvajanja zdravstvenih storitev tega izvajalca, in sicer v treh dneh od prenehanja izvajanja zdravstvenih storitev.

(Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13238)