Skupina staršev otrok z disleksijo, disgrafijo in disortografijo v šolskem letu 2023/24

Obveščamo vas, da bomo v šolskem letu 2023/24 začeli s srečevanjem skupine staršev osnovnošolskih otrok z disleksijo (motnjo branja), disgrafijo (motnjo grafomotoričnega pisanja) in disortografijo (motnjo pravopisnega pisanja).

Komu je namenjena skupina?

V skupino se lahko vključijo starši otrok, ki so obravnavani v Svetovalnem centru in imajo prepoznano disleksijo, disgrafijo in disortografijo.

Skupina predstavlja dopolnilo individualne korektivno-terapevtske obravnave otroka in družine, zato je vključitev možna po predhodnem dogovoru s strokovnjakom/-injo, ki vodi individualno obravnavo v SCOMS.

Kakšen je namen srečanj?

Glavni namen je oblikovati podporno skupino staršev, ki se srečujejo s podobnimi težavami svojih otrok in mladostnikov ter skupaj s strokovnjaki iskati možne načine za lažje premagovanje težav, ki izhajajo iz specifičnih učnih težav.

Starše želimo seznaniti s sodobnimi spoznanji ter načini pomoči v domačem in šolskem okolju.

Vabljena sta oba starša.

Kdaj potekajo srečanja skupine, kdo jih vodi in o katerih temah bomo govorili?

Srečanja skupine vodijo strokovnjaki Svetovalnega centra, ki se vsakodnevno srečujejo učnimi težavami, kot so disleksija, disgrafija in disortografija.

Srečanja skupine bodo potekala ob ponedeljkih ob 17. do 18.30 ure v predavalnici SCOMS.

1. srečanje, uvodno (25. 9. 2023) –  dr. Tanja Černe, prof. def. DPO in FIBO: Kaj so disleksija, disortografija in disgrafija? Pojavne oblike skozi različna obdobja osnovnošolskega izobraževanja ter sopojavne motnje

2. srečanje (9. 10. 2023) – Herta Filiplić Stojanović, prof. def., log., spec. klin. log.: Vpliv govorno-jezikovnih motenj na pojavnost disleksije,  disortografije in disgrafije ter načini razvijanja in krepitve odstopajočih govorno-jezikovnih spretnosti.

3. srečanje (23. 10. 2023) – dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Krepitev izvršilnega funkcioniranja

4. srečanje (6. 11. 2023) – dr. Tanja Černe, prof. def. DPO in FIBO: Strategije domačega učenja bralno-napisovalnih spretnosti

5. srečanje (20. 11. 2023) – dr. Marko Kalan, prof. def. DPO in FIBO: 5-stopenjski model pomoči otrokom in mladostnikom z bralno-napisovalnimi težavami v osnovni šoli

6. srečanje (4. 12. 2023) – Kristina Čižman, prof. spec. in reh. pedagogike: Specialnopedagoški pristopi pri delu z otroki in mladostniki z bralno-napisovalnimi težavami v osnovni šoli

7. srečanje, zaključno (18. 12. 2023) – dr. Mateja Hudoklin,  univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Strategije psihološke podpore otrok in mladostnikov z bralno-napisovalnimi težavami v osnovni šoli

Kakšen je način dela v skupini?

Prepleta se strokovni in praktični del, z izmenjevanjem izkušenj in delavnicami.

Kako se prijaviti na skupino?

Po predhodnem dogovoru s strokovnjakom/-injo, ki sicer vodi individualno obravnavo v SCOMS, izpolnite spodnjo prijavnico.


 

Prijavnica

Skupina staršev otrok z disleksijo, disgrafijo in disortografijo za šolsko leto 2023/24

 

Polja, označena z * so obvezna!

oba starša
samo mati ali oče
Kontaktni podatki staršev: