Skupina staršev otrok z disleksijo, disgrafijo in disortografijo v šolskem letu 2022/23

Obveščamo vas, da bomo v šolskem letu 2022/23 začeli s srečevanjem skupine staršev osnovnošolskih otrok z disleksijo (motnjo branja), disgrafijo (motnjo grafomotoričnega pisanja) in disortografijo (motnjo pravopisnega pisanja).

Komu je namenjena skupina?

V skupino se lahko vključijo starši otrok, ki so obravnavani v Svetovalnem centru in imajo prepoznano disleksijo, disgrafijo in disortografijo.

Skupina predstavlja dopolnilo individualne korektivno-terapevtske obravnave otroka in družine, zato je vključitev možna po predhodnem dogovoru s strokovnjakom/-injo, ki vodi individualno obravnavo v SCOMS.

Kakšen je namen srečanj?

Glavni namen je oblikovati podporno skupino staršev, ki se srečujejo s podobnimi težavami svojih otrok in mladostnikov ter skupaj s strokovnjaki iskati možne načine za lažje premagovanje težav, ki izhajajo iz specifičnih učnih težav.

Starše želimo seznaniti s sodobnimi spoznanji ter načini pomoči v domačem in šolskem okolju.

Vabljena sta oba starša.

Kdaj potekajo srečanja skupine, kdo jih vodi in o katerih temah bomo govorili?

Srečanja skupine vodijo strokovnjaki Svetovalnega centra, ki se vsakodnevno srečujejo učnimi težavami, kot so disleksija, disgrafija in disortografija.

Predviden je sklop 7 srečanj: od septembra 2022, do konca decembra 2022, dvakrat mesečno, ob ponedeljkih, od 17. do 18.30 ure, v predavalnici SCOMS.

1. srečanje (26. 9. 2022) – dr. Tanja Černe, prof. def. DP in FIBO: Kaj so disleksija, disgrafija in disortografija? Pojavne oblike skozi različna obdobja osnovnošolskega izobraževanja ter sopojavne motnje

2. srečanje (10. 10. 2022) – dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Nevrobiološki vzroki in kognitivni vidiki pojavnosti disleksije, disgrafije in disortografije

3. srečanje (24. 10. 2022) – Herta Filiplić Stojanović, prof. def., log., spec. klin. log.: Vpliv govorno-jezikovnih motenj na pojavnost disleksije, disgrafije in disortografije ter načini razvijanja in krepitve odstopajočih govorno-jezikovnih spretnosti

4. srečanje (7. 11. 2022) – dr. Tanja Černe, prof. def. DP in FIBO: Strategije domačega učenja

5. srečanje (21. 11. 2022) – dr. Marko Kalan, prof. def. DP in FIBO: 5-stopenjski model pomoči otrokom in mladostnikom z bralno-napisovalnimi težavami v osnovni šoli

6. srečanje (5. 12. 2022) – Kristina Čižman, prof. spec. in reh. pedagogike: Specialnopedagoški pristopi pri delu z otroki in mladostniki z disleksijo, disgrafijo in disortografijo

7. srečanje (19. 12. 2022) – dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Strategije psihološke podpore otrok in mladostnikov z disleksijo, disgrafijo in disortografijo

Kakšen je način dela v skupini?

Prepleta se strokovni in praktični del, z izmenjevanjem izkušenj in delavnicami.

Kako se prijaviti na skupino?

Po predhodnem dogovoru s strokovnjakom/-injo, ki sicer vodi individualno obravnavo v SCOMS, izpolnite spodnjo prijavnico.


 

Prijavnica

Skupina staršev otrok z disleksijo, disgrafijo in disortografijo za šolsko leto 2022/23


Prijave niso več možne.