Konferenca projekta Cool Kids®

program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike (4. 7. 2022)

 

Z veseljem vas vabimo na konferenco projekta COOL KIDS®. S sofinanciranjem Ministrstva za zdravje iz javnega razpisa za programe varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 smo program Cool Kids® za otroke in mladostnike z anksioznimi motnjami in njihove starše v Slovenijo pričeli uvajati v letu 2020.

Cool Kids® program je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po vsem svetu in se izvaja v številnih državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S sofinanciranjem Ministrstva za zdravje smo program uvedli tudi v slovenski prostor. V projektu sodelujemo štiri partnerske ustanove: Svetovalna centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana in Maribor ter Zdravstvena domova Ljubljana in Velenje.

Gre za z dokazi o učinkovitosti podprt strukturiran terapevtski program za pomoč otrokom in mladostnikom od 7. do 17. leta, ki imajo težave s pretirano zaskrbljenostjo in strahovi ali imajo anksiozno motnjo. Temelji na kognitivno-vedenjski terapiji in lahko poteka v individualni, družinski ali skupinski obliki. V projektu smo prevedli in priredili vsa gradiva za izvajanje programa (priročnik za terapevte ter delovne zvezke za otroke, mladostnike in starše), za izvajanje programa pa se je usposobilo in je v redni superviziji 13 psihologov, ki so v letu 2021 in 2022 vanj vključili 90 otrok in mladostnikov.

Na konferenci vam bomo predstavili dosedanji potek projekta, rezultate izvajanja programa in naše načrte za prihodnost. Prikazani bodo rezultati evalvacije učinkov programa na anksioznost in druge čustvene simptome, kakovost življenja in psihosocialno oviranost otrok in mladostnikov ter drugi kazalniki, ki smo jih ocenjevali ob začetku in zaključku ter tri mesece po zaključenem programu.

Kot vabljeni predavatelj se nam bo na konferenci pridružil tudi prof. dr. Ron M. Rapee, zaslužni profesor na Univerzi Macquarie (Sydney, Avstralija), eden glavnih avtorjev programa Cool Kids®. Profesor Rapee je v svetu eden vodilnih strokovnjakov za področje čustvenih motenj pri populaciji otrok in mladostnikov. Na konferenci bo izvedel predavanje o najnovejših ugotovitvah in prihodnjih smernicah terapije anksioznih motenj pri otrocih in mladostnikih.

V popoldanskem delu boste udeleženci lahko izbrali eno od štirih izkustvenih delavnic, na katerih boste dobili vpogled v posamezne strategije in tehnike, ki se jih izvaja v programu Cool Kids® (učenje realističnega razmišljanja, izpostavljanje, učenje socialnih veščin in delo s starši). Posamezni udeleženec/ka se lahko udeleži ene delavnice, saj bodo potekale vzporedno; odločitev za posamezno delavnico je potrebna ob prijavi na konferenco.

Konference bomo zaključili z okroglo mizo, na kateri bomo s predstavniki šolstva in zdravstva naslovili vlogo in možnosti za implementacijo z dokazi podprtih preventivnih in programov in programov pomoči na področju duševnega zdravja v okviru šolstva. Na tematiko okrogle mize se navezujejo tudi naši prihodnji načrti za razvoj in razširitev programa Cool Kids® v Sloveniji. Naša želja je, da ta učinkoviti program z mrežo izvajalcev v šolstvu in zdravstvu lokalno čim bolj približamo anksioznim otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem.

Okvirni program konference:

8:30–9:00

Registracija udeležencev

9:00–9:30

Uvodni pozdravi

  • Direktorica SCOMS Ljubljana
  • Vodja projekta
  • Besede predstavnikov konzorcijskih partnerjev
  • Predstavnica Ministrstva za zdravje

9:30–10:30 

Predavanje: prof. dr. Ron Rapee, Macquarie University - Sydney »Terapija anksioznih motenj pri otrocih in mladostnikih: najnovejše ugotovitve in smernice za prihodnost«*

10:30–11:00

Odmor za kavo

11:00–12:30 

Predstavitve rezultatov projekta in načrtov za prihodnost projekta

12:30–13:30 

Odmor za kosilo

13:30–15:00 

Izkustvene delavnice s prikazom:**

  • Detektivskega – realističnega razmišljanja za otroke in mladostnike
  • Psihoedukacije za starše s poudarkom na pasteh in izzivih za starše
  • Lestvice napredka in izpostavljanja
  • Veščin samozavestnega komuniciranja

Opomba: (če v prijavnem obrazcu določena delavnica ni več vidna, so prosta mesta za to delavnico že zapolnjena)

15:00–15:15 

Odmor za kavo

15:15–16:45 

Okrogla miza »Vloga in možnosti za implementacijo z dokazi podprtih programov preprečevanja in pomoči na področju duševnega zdravja znotraj šolstva« (voditeljica: dr. Mateja Hudoklin) s predstavniki iz Zavoda za šolstvo RS, MIZŠ, svetovalnih delavk/cev, ravnateljev iz šolstva, NIJZ, MZ).

16:45–17:00 

Zaključki konference


* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, prevoda ne bo.

** Udeleženci konference se že ob prijavi odločijo za eno izkustveno delavnico. Število mest v posamezni delavnici je omejeno.


Konferenca bo potekala 4. julija 2022 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL (Večna pot 113, Ljubljana). Udeležba je brezplačna, potrebna pa je prijava na spodnji povezavi.

Na konferenci udeleženci/ke prejmete gradiva s potrdilom o udeležbi, med dopoldanskim in popoldanskim odmorom bosta na voljo kava in prigrizek ter med glavnim odmorom kosilo.

Vljudno vabljeni!

Prijave na konferenco zaradi zapolnitve prostih mest žal niso več mogoče.


Projekt sofinancira

Partnerji