Skupina staršev otrok z ADHD v šolskem letu 2023/24

Skupina staršev otrok z ADHD v Svetovalnem centru v šolskem letu 2023/24

Obveščamo vas, da tudi v šolskem letu 2023/24 nadaljujemo z rednimi srečanji za starše nemirnih otrok.

KOMU JE NAMENJENA SKUPINA?

V skupino se lahko vključijo starši otrok, ki so obravnavani v Svetovalnem centru in imajo prepoznano hiperkinetično motnjo oz. ADHD.

Skupina predstavlja dopolnilo individualne terapevtske obravnave otroka in družine, zato je vključitev možna po predhodnem dogovoru s strokovnjakom/-injo, ki sicer vodi individualno obravnavo v SCOMS.

KAKŠEN JE NAMEN SREČANJ?

Glavni namen je oblikovati podporno skupino staršev, ki se srečujejo s podobnimi težavami svojih otrok, ki so nemirni, v vzgoji zahtevni, v šoli pogosto moteči, se težko zberejo, in skupaj s strokovnjaki iskati možne načine za lažje premagovanje težav, ki izhajajo iz te motnje.

KDO VODI SREČANJA IN KDAJ POTEKAJO?

Srečanja vodijo strokovnjaki Svetovalnega centra, ki se vsakodnevno srečujejo s težavami, ki izhajajo iz ADHD: Bojan Belec, dr. med., spec. psihiat., dr. Bojana Caf prof.def., spec., dr. Tanja Černe, prof.def., dr. Marko Kalan, prof.def., mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.

Predviden je sklop 9 srečanj, od oktobra 2023, do marca 2024, dvakrat mesečno, ob SREDAH, od 17.00 do 18.30.

Okvirni datumi so:  25. oktober, 8. in 22. november, 7. in 13. december 2023, 10. in 24. januar, 14. februar ter 13. in 27. marec 2024.

KAKŠNA JE VSEBINA SREČANJ?

Predvidene teme posameznih srečanj so:

  • Razumeti hiperaktivnega otroka (osnovne značilnosti in narava težav ADHD, nevrobiološke osnove, vpliv ADHD na otroka, družino, šolsko situacijo, medosebne odnose, pomen staršev pri tem);
  • Pomoč otroku z ADHD pri razvijanju šolskih spretnosti
  • Otrok z ADHD  in izzivi v šoli (komunikacija starši-šola; oblike pomoči v šoli)
  • Biti starš otroku z ADHD (izzivi pri vzgoji, strategije za kvalitetno starševstvo, kako ravnati ob različnih težavah)
  • ADHD ter druge težave na področju čustvovanja in vedenja – kaj lahko naredijo starši? (čustvene stiske, izbruhi jeze, druge pridružene težave)
  • Vloga zdravil kot ene od oblik pomoči in pomen zdravega življenjskega sloga pri otroku z ADHD
  • Samoopazovanje in zmožnost sprostitve kot osnova za spoprijemanje s težavami
    (tehnike sproščanja za starše in otroke)

KAKŠEN JE NAČIN DELA V SKUPINI?

Prepleta se strokovni in praktični del, z izmenjevanjem izkušenj, vajami in delavnicami.

KAKO SE PRIJAVITI ZA SKUPINO?

Po predhodnem dogovoru s strokovnjakom/-injo, ki sicer vodi individualno obravnavo v SCOMS, izpolnite spodnjo prijavnico.

Prijave so odprte do petka, 20. oktobra 2023, oz. do zapolnitve prostih mest.


 

Prijavnica

SKUPINA STARŠEV OTROK Z ADHD za šolsko leto 2023/24


Prijave niso več možne.