Skupina staršev otrok z ADHD v šolskem letu 2019/20

Skupina staršev otrok z ADHD v Svetovalnem centru 

Obveščamo vas, da tudi v šolskem letu 2019/20 nadaljujemo z rednimi srečanji za starše nemirnih otrok.

 

KOMU JE NAMENJENA SKUPINA?

V skupino se lahko vključijo starši otrok, ki so obravnavani v Svetovalnem centru in imajo prepoznano Hiperkinetično motnjo oz. Motnjo pozornosti, kar oboje krajše poimenujemo tudi AD/HD. 

Skupina predstavlja dopolnilo individualne terapevtske obravnave otroka in družine.


KAKŠEN JE NAMEN SREČANJ?

Glavni namen je oblikovati podporno skupino staršev, ki se srečujejo s podobnimi težavami svojih otrok, ki so nemirni, v vzgoji zahtevni, v šoli pogosto moteči, se težko zberejo… in skupaj s strokovnjaki iskati možne načine za lažje premagovanje težav, ki izhajajo iz te motnje.


Srečanja vodijo strokovnjaki Svetovalnega centra, ki se vsakodnevno srečujejo s težavami, ki izhajajo iz ADHD:

Bojan Belec, dr.med., spec.otr. in mlad.psihiat., Dr. Bojana Caf prof.def., spec., Tanja Černe, prof.def., Dr. Marko Kalan, prof.def. , Nataša Mihevc, dr.med., spec.otr.in mlad.psihiat., mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ.dipl.psih, spec. klin. psih.


Srečanja bodo potekala od oktobra 2019 do maja 2020,

VSAKO 3. SREDO V MESECU sredah od 17. do 18.30 ure v Svetovalnem centru (izjema je februar 2020: 1.sreda: 05.02.2020, zaradi počitnic)

Način dela v skupini:

Prepleta se strokovni in praktični del, z izmenjevanjem izkušenj, vajami, delavnicami.