Prijavnica Skupina staršev otrok z ADHD v šolskem letu 2021/22

Predviden je sklop 8 srečanj, od januarja do aprila 2022, dvakrat mesečno, ob SREDAH, od 17. do 18.30 ure. 

Okvirni datumi so: 12. in 26. januar, 2. in 16. februar, 2. in 16. marec, 6. in 20. april.

KOMU JE NAMENJENA SKUPINA?

V skupino se lahko vključijo starši otrok, ki so obravnavani v Svetovalnem centru in imajo prepoznano Hiperkinetično motnjo oz. Motnjo pozornosti, kar oboje krajše poimenujemo tudi AD/HD.

Skupina predstavlja dopolnilo individualne terapevtske obravnave otroka in družine.

KAKŠEN JE NAMEN SREČANJ?

Glavni namen je oblikovati podporno skupino staršev, ki se srečujejo s podobnimi težavami svojih otrok, ki so nemirni, v vzgoji zahtevni, v šoli pogosto moteči, se težko zberejo ... in skupaj s strokovnjaki iskati možne načine za lažje premagovanje težav, ki izhajajo iz te motnje.

Predvidene teme:

  • Razumeti otroka z ADHD (narava te motnje, njen vpliv na otroka, družino, šolsko situacijo, medosebne odnose...)
  • Biti starš otroku z ADHD (izzivi pri vzgoji, izmenjava izkušenj z drugimi starši, strategije za kvalitetno starševstvo otroku z ADHD)
  • ADHD ter druge težave na področju čustvovanja in vedenja – kaj lahko naredijo starši?
  • Otrok z  ADHD in izzivi v šoli (kako lahko pri tem pomagajo starši)
  • Pomoč otroku z ADHD pri razvijanju šolskih spretnosti
  • Načini strokovne obravnave otroka z ADHD in njegove družine
  • Vloga zdravil kot ene od oblik pomoči in pomen zdravega življenjskega  sloga  pri otroku z ADHD
  • Samoopazovanje in zmožnost sprostitve kot osnova za spoprijemanje s težavami

Oglejte si program.