Projekt SCOMS: PREPREČEVANJE ODKLANJANJA ŠOLE

V letu 2018 in 2019 štiri ustanove (Svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Maribor in Koper ter Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto) za strokovne in svetovalne delavce osnovnih in srednjih šol iz celotne Slovenije izvajamo izobraževanja na temo ODKLANJANJA ŠOLE.

Izobraževanje, ki skupaj traja 12 ur, je sestavljeno iz dveh delov.

Prvi del traja  8 ur in je sestavljen iz 4 ur predavanja ter 4 ur delavnic. Vsebina predavanj in delavnic:

  • Kaj je odklanjanje šole?
  • Razlike med odklanjanjem šole in neopravičenim izostajanjem.
  • Značilnosti otrok in mladostnikov, ki odklanjajo šolo, njihovih družin in šole (varovalni dejavniki in dejavniki tveganja).
  • Kontinuum in posledice odklanjanja šole.
  • Funkcionalni model odklanjanja šole.
  • Težave in motnje, povezane z odklanjanjem šole.
  • Ocenjevanje odklanjanja šole.
  • Splošna načela in praktične strategije pomoči.
  • Povezovanje z  zunanjimi službami.

Po približno enem mesecu sledi drugi del, ki traja 4 ure in je namenjen predvsem delu na konkretnih primerih udeležencev.

Izvajalci

Ekipa tematskega sklopa "Preprečevanje odklanjanja šole" v okviru projekta "Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov" je sestavljena iz strokovnjakov štirih partnerskih ustanov:

SVETOVALNI CENTER LJUBLJANA

dr. Peter Janjušević, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
dr. Mateja Hudoklin, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
Daša Vervega, univ.dipl.psih.

SVETOVALNI CENTER MARIBOR

Mag. Alenka Seršen Fras, univ.dipl.psih.
Miran Babič, univ.dipl.psih.

POSVETOVALNICA NOVO MESTO

Mateja Petric, univ.dipl.ped.
dr. Mateja Hudoklin, univ.dipl.psih, spec.klin.psih.

SVETOVALNI CENTER V KOPRU

Dorotea Kralj, prof. ped. in zgod., spec. supervizije
Neja Briški, univ.dipl.psih.

Ker izvedbo programa financira Ministrstvo za zdravje, je udeležba brezplačna. Poleg aktivne udeležbe (sodelovanje na predavanjih in delavnicah ter aplikacija znanja v praksi) se od udeležencev pričakuje tudi sodelovanje pri evalvaciji in zajemanju nekaterih kazalnikov ob začetku, zaključku in nekaj mesecev po izobraževanju.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS

PRIJAVE

Izobraževanje poteka v več regijah po Sloveniji. Natančne lokacije so navedene spodaj v obrazcu za prijavo. Prijave so mogoče izključno preko spleta. V aplikaciji se lahko prijavite na eno od dveh oz. treh izvedb pri enem od štirih izvajalcev.

Vljudno vas prosimo, da ob prijavi izberete izvajalca izobraževanja, ki je najbližje vaši lokaciji. Pri vnosu svojih podatkov vas prosimo, da posebej skrbno preverite pravilnost vnesenega naslova svoje elektronske pošte, saj bo vsa komunikacija in obveščanje potekalo po elektronski poti.  

V primeru, da se želite v prijavnem obrazcu prijaviti za posamezno izvedbo na določeni lokaciji, pa je ob njej navedeno, da prijave niso več mogoče (oz. ikona za prijavo ni več vidna), se žal na to izvedbo zaradi zapolnjenih mest ne morete prijaviti. V tem primeru imate možnost da se udeležite izobraževanja na kateri od drugih lokacij ali terminov, kjer so prijave še mogoče.

V roku nekaj dni po prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli obvestilo s potrditvijo prijave. Podrobne informacije z urnikom pa boste prejeli približno deset dno pred pričetkom izobraževanja, na katerega ste se prijavili.

 

Lokacije in termini

SCOMS KOPER

Izvedba

Prvi del: 8 ur (4 predavanja, 4 delavnice)

Drugi del (4 ure, delavnice, delo na primerih)

Opombe

1. 3.2.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Ajdovščina (Hiša mladih)
5.3.2018 ob 14.00
Kraj izvedbe: Ajdovščina (Hiša mladih)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 30 udeležencev.

2. 12.3.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Izola (Srednja šola Izola)
19.4.2018 ob 16.00
Kraj izvedbe: Izola (Srednja šola Izola)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 30 udeležencev.

3. 13.10.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Postojna (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna)
07.11.2018 ob 14.00
Kraj izvedbe: Postojna (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 30 udeležencev.

4. 23.10.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Postojna (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna)
28.11.2018 ob 14.00
Kraj izvedbe: Postojna (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 30 udeležencev.

SCOMS LJUBLJANA

Izvedba

Prvi del: 8 ur (4 predavanja, 4 delavnice)

Drugi del (4 ure, delavnice, delo na primerih)

Opombe

1. 26.1.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Ljubljana (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana)
9.3.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Ljubljana (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev

2. 16.3.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Kranj (Osnovna šola Simona Jenka Kranj)
19.4.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Kranj (Osnovna šola Simona Jenka Kranj)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev

3. 12.10.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Kranj (Osnovna šola Simona Jenka Kranj)
16.11.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Kranj (Osnovna šola Simona Jenka Kranj)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev

4. 30.11.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Slovenj Gradec (Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola)
11.1.2019 ob 9.00
Kraj izvedbe: Slovenj Gradec (Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev

5. 25.1.2019 ob 9.00
Kraj izvedbe: Ljubljana (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana)
8.3.2019 ob 9.00
Kraj izvedbe: Ljubljana (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev

SCOMS MARIBOR

Izvedba

Prvi del: 8 ur (4 predavanja, 4 delavnice)

Drugi del (4 ure, delavnice, delo na primerih)

Opombe

1. 26.1.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Maribor (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor)
7.3.2018 ob 13.00
Kraj izvedbe: Maribor (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev

2. 28.3.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Radenci (Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci)
19.4.2018 ob 13.00
Kraj izvedbe: Radenci (Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev

3. 19.10.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Maribor (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor)
15.11.2018 ob 13.00
Kraj izvedbe: Maribor (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev

4. 21.11.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Laško (Osnovna šola Primoža Trubarja Laško)
10.1.2019 ob 13.00
Kraj izvedbe: Laško (Osnovna šola Primoža Trubarja Laško)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev

5. 7.3.2019 ob 9.00
Kraj izvedbe: Maribor (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor)
17.4.2019 ob 13.00
Kraj izvedbe: Maribor (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO

Izvedba

Prvi del: 8 ur (4 predavanja, 4 delavnice)

Drugi del (4 ure, delavnice, delo na primerih)

Opombe

1. 24.1.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Novo mesto (Dijaški in študentski dom Novo mesto)
21.2.2018 ob 13.00
Kraj izvedbe: Novo mesto (Dijaški in študentski dom Novo mesto)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev.

2. 18.4.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Novo mesto (Dijaški in študentski dom Novo mesto)
16.5.2018 ob 8.00
Kraj izvedbe: Novo mesto (Dijaški in študentski dom Novo mesto)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev.

3. 16.10.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Novo mesto (Dijaški in študentski dom Novo mesto)
06.11.2018 ob 13.00
Kraj izvedbe: Novo mesto (Dijaški in študentski dom Novo mesto)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev.

4. 20.11.2018 ob 9.00
Kraj izvedbe: Novo mesto (Dijaški in študentski dom Novo mesto)
11.12.2018 ob 13.00
Kraj izvedbe: Novo mesto (Dijaški in študentski dom Novo mesto)

Prijave do zapolnitve prostih mest, največ 40 udeležencev.