Polonca  Čas

Polonca Čas

SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Polonca Čas je specialistka klinične psihologije. Njeno delo obsega diagnostično, svetovalno ter psihoterapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami. Poleg aktivnega sodelovanja s starši se pri svojem delu povezuje tako s strokovnjaki znotraj ustanove kot tudi iz drugih inštitucij (šole, zdravstveni domovi, bolnišnice, centri za socialno delo ...).

Izobražuje se iz kognitivno-vedenjske terapije, ki jo pri svojem delu pogosto uporablja, pridobila pa je tudi osnovna znanja iz sistemske družinske terapije in »AIT« (Adolescent identity treatment). Redno se udeležuje seminarjev, vezanih predvsem na temo čustvenih težav otrok in mladostnikov. Je akreditirana izvajalka programa za spoprijemanje z anksioznostjo Cool Kids.

Diplomirala je leta 2009 na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, leta 2019 pa končala specialistični študij iz klinične psihologije v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani.

Aktivno deluje na področju Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Je članica Društva za vedenjsko kognitivno terapijo Slovenije in Zbornice kliničnih psihologov Slovenije.