dr. Bernarda  Dobnik Renko

dr. Bernarda Dobnik Renko

SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Dr. Bernarda Dobnik Renko je specialistka klinične psihologije, ki poleg strokovnega dela od leta 2020 vodi ambulantno dejavnost Svetovalnega centra.

 

Diplomirala je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je zaključila tudi magistrski in doktorski študij psihologije. Specialistični študij iz klinične psihologije je opravila v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani. Dodatno se je usposabljala s področja avtizma, čustvenih in vedenjskih motenj otrok in mladostnikov, obravnave travmatiziranih in zlorabljenih otrok ter obravnave otrok ločenih družin. Zaključila je študij kognitivno-vedenjske psihoterapije, trenutno pa se usposablja še za sistemsko družinsko psihoterapijo, ki je izobraževanje, priznano s strani Evropskega združenja za družinsko terapijo – European Family Therapy Association (EFTA). Trenutno je aktivno vključena še v zadnji skop omenjenega izobraževanja, ki poteka v okviru Katedre za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za družinsko in sistemsko psihoterapijo.

Kot predavateljica, mentorica in članica izpitne komisije sodeluje pri specialističnih študijskih programih na področju klinične psihologije. Od leta 2013 je stalna sodna izvedenka za področji klinične psihologije otrok in mladostnikov ter starševstva in skrbništva. Kot izpraševalka za strokovno področje psihologija je članica izpitne komisije na preizkusih strokovnosti za kandidate za sodne izvedence. Prav tako je članica Komisije za sodno izvedenstvo pri Zbornici kliničnih psihologov Slovenije. Je članica Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Raziskovalno se ukvarja s področjem avtizma, travme in družine.