mag. Jasna Božič

PSIHOLOGINJA

Jasna Božič je diplomirana psihologinja in specialistka psihološkega svetovanja z znanstvenim magisterijem iz klinične psihologije. Diplomirala je leta 1985 iz razvojne psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je kasneje nadaljevala tudi podiplomski specialistični in magistrski študij. Svoje izkušnje je pridobivala v šolstvu in socialnem varstvu, v Svetovalnem centru je zaposlena od leta 1997 in redno dopolnjuje svoje strokovno znanje tudi na krajših izobraževanjih doma in v tujini.

Zadnjih deset let je bila koordinatorica izobraževanja v Svetovalnem centru, kjer je organizirala in sooblikovala program izobraževanja za pedagoške delavce. Njeno osnovno strokovno področje je diagnostično ocenjevanje učnih in pridruženih čustvenih težav ter svetovanje staršem in šolam pri načrtovanju pomoči otrokom s posebnimi potrebami. V klinični praksi in raziskovanju se posebej ukvarja s psihološkimi značilnostmi dvojno izjemnih otrok in mladostnikov (otroci z nadpovprečnimi sposobnostmi, ki imajo specifične učne težave). V zadnjem času z zanimanjem spremlja porast jezikovnih motenj v adolescenci (t. i. jezikovna šibkost). Razvijala je preventivne programe: Pomoč z likovno terapijo v skupini, Odpravljanje strahu pred psi po principih vedenjsko-kognitivne terapije, Skupina za mladostnike (in starše) z učnimi težavami. Izkušnje in opažanja iz svojega kliničnega dela raziskovalno spremlja in predstavlja ugotovitve na strokovnih srečanjih in izobraževanjih.

Strokovni in znanstveni prispevki so razvidni na Cobissu.