Barbara  Zemljak

Barbara Zemljak

PEDAGOGINJA

Barbara Zemljak je univerzitetna diplomirana pedagoginja, diplomirala na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Na Svetovalnem centru Ljubljana je zaposlena od leta 2010. Pred tem je v okviru organizacij Slovenska filantropija in Ustanova "SKUPAJ" sodelovala v psihosocialnih programih za učitelje in strokovnjake s področja duševnega zdravja, ki jih je dr. Anica Mikuš Kos razvila in izvajala na vojnih ter povojnih območjih in na drugih kriznih področjih po svetu.

Kot pridružena članica Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije je zaključila 2. stopnjo usposabljanja iz vedenjsko-kognitivnih terapij. Nadalje se je pod mentorstvom in nadaljnjo supervizijo pri mag. Nadi Anić v Zagrebu usposabljala za izvajanje principov vedenjsko-kognitivne terapije na področju nudenja individualne in skupinske pomoči mladostnicam in mladostnikom na področju premagovanja učnih težav. 

Pri delu na Svetovalnem centru Ljubljana je usmerjena predvsem v delo z mladostnicami in mladostniki, ki se soočajo z učnimi težavami, s slabšo učno učinkovitostjo, s težavami pri načrtovanju in organizaciji učenja ter z znižano učno motivacijo. V procesu nudenja pomoči in podpore mladostnicam in mladostnikom sodeluje tudi z njihovimi starši in po potrebi šolskimi delavci.

Ob delu se redno strokovno izobražuje in izpopolnjuje v skladu z relevantnimi strokovnimi smernicami s področja, na katerem deluje, pa tudi širše s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.