Nada  Hribar

Nada Hribar

SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Nada Hribar je na Svetovalnem centru je zaposlena od leta 1998. Pred to zaposlitvijo je delala na področju klinične psihologije odraslih. Njeno delo obsega diagnostično, svetovalno in psihoterapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami.

 

Diplomirala je na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, klinično psihologijo pa specializirala v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani. Zaključila je usposabljanje iz kognitivno vedenjske terapije in študij iz sistemske družinske terapije, ki je priznana s strani Evropskega združenja za družinsko terapijo (EFTA).

S strokovnimi temami je vrsto let sodelovala pri izobraževanju učiteljev (Zavod RS za šolstvo) ter drugih strokovnih delavcev in staršev. Več let je aktivno sodelovala pri izobraževanju sistemskih družinskih terapevtov na področju družinske dinamike. Skupaj s pedagoginjo oz. psihologinjo je deset let izvajala skupinsko obliko pomoči za mladostnike z učnimi težavami po principih vedenjsko-kognitivne terapije.

Od leta 1988 je sodna izvedenka za področje starševstva in skrbništva ter za področje klinične psihologije otrok in mladostnikov.

Aktivno deluje v Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, je članica Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo ter članica Zbornice kliničnih psihologov in Komisije za sodno izvedenstvo pri zbornici.