dr. Bojana  Caf

dr. Bojana Caf

SPECIALNA PEDAGOGINJA

Dr. Bojana Caf je diplomirala na oddelku za specialno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani. Na isti fakulteti je specializirala iz področja Pomoči z umetnostjo – smer gibalno-plesna terapija in doktorirala iz socialne pedagogike.

Njeno področje dela in raziskovanja je usmerjeno v inkluzivno vzgojo in izobraževanje, socialno vključenost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v razredno in šolsko okolje, zgodnje odkrivanje razvojnih in učnih težav pri otrocih ter korekcijske, svetovalne in terapevtske oblike pomoči otrokom in mladostnikom z razvojnimi in učnimi težavami. Vodi terapevtske skupine za otroke s pomanjkljivo pozornostjo in motnjo hiperaktivnosti ter mladostnice s šibko telesno in socialno samopodobo. Kot predavateljica sodeluje v diplomskih in magistrskih študijskih programih na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ter v programih dodatnega strokovnega izobraževanja za učitelje pri Zavodu RS za šolstvo.

Je soavtorica strokovnih zbornikov in monografij ter avtorica člankov iz področja inkluzivne vzgoje in izobraževanja ter gibalno-plesne terapije.