Julia  Tomšič

Julia Tomšič

SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Julia Tomšič je specialistka klinične psihologije, integrativna psihoterapevtka (v edukaciji) in plesna terapevtka. Opravila je osnovno usposabljanje iz kognitivne-vedenjske terapije. Od leta 2005 je zaposlena v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer se ukvarja z diagnostičnimi, svetovalnimi in terapevtskimi obravnavami otrok in mladostnikov, ki imajo čustvene, psihosomatske, vedenjske in učne težave ter motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Posveča se tako individualnim kot skupinskim oblikam dela ter svetuje staršem, učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem. Izvaja skupine za učenje socialnih veščin, za premagovanje anksioznosti pri otrocih in mladostnikih in gibalno-plesno terapevtske skupine za mladostnice. Vodi izkustvene seminarje za šolske svetovalne delavce za vodenje malih skupin otrok za učenje socialnih veščin.

Diplomirala je na Oddelku za psihologijo na Tehniški univerzi v Berlinu. Specialistični študij iz klinične psihologije je opravila v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani. Dodatno se je usposabljala doma in v tujini s področja učnih težav otrok, čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov ter spektroavtističnih motenj pri otrocih in mladostnikih.

Je članica Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Vključena je v dvoletni evropski projekt Cool Kids, program premagovanja anksioznosti pri otrocih in mladostnikih.