dr. Marko  Kalan

dr. Marko Kalan

SPECIALNI PEDAGOG

Marko Kalan je doktor defektoloških znanosti. 12 let je poučeval v osnovni šoli s prilagojenim programom, od leta 2009 pa je zaposlen v Svetovalnem centru. Ukvarja se z razvojnimi primanjkljaji, predvsem z učnimi težavami in specifičnimi učnim težavami na področju branja, pisanja, računanja (disleksija, disgrafija, diskalkulija).

Leta 1996 je diplomiral na Pedagoški fakulteti, na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, kjer je opravil tudi magistrski in doktorski študij. Zaključil je enoletni specialistični študij pedopsihiatrije v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani, enoletni specialistični študij s področja avtizma v projektu ZORA, poletno šolo disleksije v Veliki Britaniji, pridobil pa je tudi licenco za izvajanje metode Bal-A-Vis-x. Je predsednik upravnega odbora Društva Bravo, društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. Je član in predsednik Komisije I. stopnje za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Raziskovalno se ukvarja s področjem specifičnih učnih težav v kontekstu duševnega zdravja otrok in mladostnikov.