Natalija  Baumgartner

Natalija Baumgartner

SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Natalija Baumgartner je specialistka klinične psihologije, v Svetovalnem centru Ljubljana je zaposlena od leta 2006. Kot strokovnjakinja na področju kliničnopsihološke diagnostike, terapije in svetovanja pri svojem terapevtskem delu uporablja kognitivno-vedenjsko terapijo.

Izobrazbo univerzitetne diplomirane psihologinje je pridobila na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, specialistični študij iz klinične psihologije pa zaključila na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Dodatno se je usposabljala doma in v tujini, med daljšimi izobraževanji je Izobraževanje na področju odvisnosti od prepovedanih drog v izvedbi University of California, Tečaj Rorschachove psihodiagnostike, Vedenjska in kognitivna terapija, Uvodni tečaj iz družinske dinamike, podiplomska izobraževanja na Medicinski fakulteti (Psihoterapija, Psihopatologija, Pedopsihiatrija). Poleg tega se je usposabljala na številnih krajših izobraževanjih iz različnih področij klinične psihologije za delo z otroki in mladostniki. Je članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in članica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije.

Področja njenega dela so: 

  • zgodnje odkrivanje in kliničnopsihološka diagnostika razvojnih, učnih, čustvenih in vedenjskih težav predšolskih in mlajših šolskih otrok,

  • svetovanje in psihoterapevtska obravnava otrok s težavami na področju razvoja, čustvovanja, učenja, vedenja in psihosocialnega prilagajanja,

  • vzgojno in terapevtsko svetovanje staršem,

  • svetovanje vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri vključevanju in pomoči otrokom s tveganji za težave v razvoju, prilagajanju in funkcioniranju.