dr. Peter  Janjušević

dr. Peter Janjušević

SPECIALIST KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Dr. Peter Janjušević je univerzitetni diplomirani psiholog in specialist klinične psihologije. V Svetovalnem centru Ljubljana je zaposlen od leta 2003, pred tem pa se je strokovno ukvarjal s populacijo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v šolstvu. Ukvarja se s kliničnopsihološko obravnavo (ocenjevanje, svetovanje, psihoterapija) otrok, mladostnikov, ob tem pa tudi njihovih staršev.

Diplomiral je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral. Specializacijo iz klinične psihologije je opravil v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani. Dodatno se stalno usposablja doma in v tujini s področja klinične psihologije, čustvenih in vedenjskih motenj otrok in mladostnikov, kognitivno-vedenjske terapije in supervizije. Je akreditirani kognitivno-vedenjski terapevt, ob tem pa tudi učitelj in supervizor kognitivno-vedenjske terapije.

V Svetovalnem centru poleg kliničnega dela opravlja tudi razvojno-raziskovalno dejavnost, bil je vodja projekta, sofinanciranega s strani Ministrstva za zdravje, v katerem so bila s sodelovanjem treh svetovalnih centrov in posvetovalnice razvita orodja za prepoznavanje in preprečevanje odklanjanja šole ter pomoč otrokom, ki odklanjajo šolo. V zadnjih letih se intenzivneje ukvarja z vodenjem uvajanja programa za obvladovanje anksioznosti Cool Kids v slovenski prostor, projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Redno predava za različne strokovne publike, predvsem specializante in študente, strokovnjake v usposabljanju iz vedenjskih in kognitivnih terapij ter druge. Je član Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije in Zbornice kliničnih psihologov, v okviru katere je podpredsednik sekcije za otroško in mladostniško klinično psihologijo.

Je vodja programa Cool Kids.