Tina  Djekić

Tina Djekić

PSIHOLOGINJA

Diplomirala je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovno pot je začela na Pediatrični kliniki Ljubljana kot psihologinja v zdravstvu, na Svetovalnem centru je zaposlena od leta 2016. Dodatno se je usposabljala iz vedenjsko-kognitivne terapije in zaključila študij razvojno-analitične psihoterapije v okviru katerega ima trenutno status edukantke II (samostojno delo pod supervizijo).

V Svetovalnem centru izvaja diagnostično in svetovalno obravnavo otrok in mladostnikov z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami. Nudi tudi svetovanje staršem, učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem pri oblikovanju pomoči za premagovanje otrokovih in mladostnikovih težav. Vodi skupine za krepitev starševskih veščin, treninge starševstva v okviru programa Neverjetna leta.