mag. Leonida  Rotvejn Pajič

mag. Leonida Rotvejn Pajič

SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Je specialistka klinične psihologije in magistrica psiholoških znanosti. V Svetovalnem centru je zaposlena od leta 1994. Več mandatov je vodja aktiva psihologov in predsednica Strokovnega sveta Svetovalnega centra. V preteklosti je bila dva mandata tudi članica Sveta zavoda SCOMS.

Je strokovnjakinja na področju kliničnopsihološke diagnostike in svetovanja, pri svojem delu uporablja tudi principe kognitivno-vedenjske terapije.

Diplomirala je leta 1994 na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2001 zaključila tudi magistrski študij psihologije. Leta 2006 je zaključila specialistični študij iz klinične psihologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 2012 je zaključila tristopenjsko podiplomsko usposabljanje iz vedenjsko-kognitivne terapije. Dodatno se je in se še usposablja s področja razvojnih, učnih, čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov.

Ob individualnih obravnavah, psihološkem ocenjevanju in svetovanju ter terapijah skupaj s sodelavci izvaja tudi skupinske oblike pomoči (kot sta skupina za otroke s pomanjkljivo pozornostjo in skupina za starše otrok z ADHD). Je avtorica in soavtorica različnih strokovnih prispevkov in publikacij (med njimi knjižic za starše, kot sta »Hiperaktiven, nemiren ali samo živahen otrok« in »Biti starš otroku z ADHD«).

Je članica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije in Društva za kognitivno in vedenjsko terapijo Slovenije. V okviru Zbornice je tudi članica Častnega razsodišča. Sodeluje v Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.