Barbara  Bogdanič Petek

Barbara Bogdanič Petek

SPECIALNA PEDAGOGINJA

Barbara Bogdanić Petek je profesorica defektologije in specialistka za delo z učenci z učnimi
težavami. V Svetovalnem centru je zaposlena od leta 2007. Je strokovnjak na področju
specialnopedagoške diagnostike in svetovanja.

Diplomirala je na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Končala je specialistični študij Koordinator – Specialist za delo z otroki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, ki se je izvajal v okviru Pedagoške fakultete v Ljubljani. Opravila je osnovno izobraževanje v pedagogiki montessori. V preteklosti je delovala kot članica Komisije za usmerjanje otrok.

V Svetovalnem centru se kot specialna pedagoginja posveča zgodnjemu odkrivanju razvojnih in učnih težav pri otrocih ter izvajanju korekcijskih in terapevtskih postopkov pri otrocih in mladostnikih z razvojnimi ter učnimi težavami. Otrokom in mladostnikom pomaga na področju premagovanja razvojnih, učnih in specifičnih učnih težav ter ovir. Staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem svetuje v procesu pomoči otrokom s posebnimi potrebami ter pri njihovem vključevanju v osnovno in srednjo šolo.