Daša Vervega

SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Daša Vervega je leta 2012 diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno diplomsko delo je bilo nagrajeno s Prešernovo nagrado. Na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je zaposlena od leta 2015, specializacijo iz klinične psihologije je zaključila leta 2024. Del programa specializacije je opravila v Londonu v Priory Hospital North London.

Pri svojem delu je usmerjena predvsem v kliničnopsihološko oceno in obravnavo razvojno-nevroloških, čustvenih, vedenjskih in učnih težav otrok in mladostnikov. Ob tem nudi svetovanje staršem in strokovnjakom na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva pri oblikovanju pomoči za premagovanje otrokovih in mladostnikovih težav tako doma, kot v šoli.

Redno se strokovno izobražuje doma in v tujini s področja razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov ter se še dodatno izpopolnjuje na področju psihoterapije in pomoči otrokom, mladostnikom in njihovim družinam. Zaključila je 2. stopnjo usposabljanja iz vedenjsko-kognitivne terapije preko Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije ter je certificirana izvajalka kombinirane vedenjsko-kognitivne terapije otrok in staršev za obravnavo travmatiziranih in zlorabljenih otrok ter družin, kjer se pojavlja nasilje.

Je soavtorica programa za krepitev duševnega zdravja Dobro sem v okviru ZPM Moste-Polje ter soavtorica programa za strokovne delavce za pomoč pri preprečevanju odklanjanja šole. Od leta 2015 je vodja in izvajalka programa treningov starševstva, Neverjetna leta, v okviru katerega vodi skupine staršev otrok v starosti od 3. do 12. leta ter jim pomaga pri razreševanju vzgojnih dilem in pri krepitvi starševskih veščin. Sodelovala je pri strokovnem pregledu prevoda knjige Neverjetna leta. Je avtorica poljudnih člankov na temo razvoja otrok, izzivov starševstva ter terapevtskih zgodb za otroke.