Jana  Jarm

Jana Jarm

SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Jana Jarm je specialistka klinične psihologije. Njeno delo zajema področje kliničnopsihološke diagnostike, svetovanja in psihoterapije otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi ter razvojno-nevrološkimi težavami. Kot soterapevtka vodi skupine mladostnikov za pridobivanje socialnih veščin in skupine za premagovanje anksioznosti.

Diplomirala je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začela na področju psihološkega svetovanja, v Svetovalnem centru Ljubljana je zaposlena od leta 2010. Specialistični študij iz klinične psihologije je opravila v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani. Dodatno se je usposabljala pri domačih in tujih strokovnjakih s področja učnih, čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov. Zaključila je 2. stopnjo študija vedenjsko-kognitivne terapije. Pridobila je osnovna znanja s področja sistemske družinske terapije. Spoznala se je s principom psihoterapije AIT (Adolescent Identity Treatment). Vključena je tudi v projekt Cool Kids, program za obvladovanje anksioznosti pri otrocih in mladostnikih.