Bojan  Belec

Bojan Belec

PSIHIATER

Dr. Bojan Belec je zdravnik specialist z dolgoletnimi izkušnjami pri zdravljenju duševnih motenj otrok, mladostnikov in odraslih.

Svojo poklicno pot je začel na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, kjer je leta 1999 opravil specializacijo iz psihiatrije. Več let je delal na področju zdravljenja kemičnih odvisnosti. S sodelavci je sooblikoval in nekaj let tudi vodil novo ustanovljeni Oddelek za detoksikacijo, kasneje pa Oddelek za podaljšano intenzivno zdravljenje odvisnosti. Oba oddelka sta bila v Sloveniji prva specializirana bolnišnična oddelka za zdravljenje odvisnosti od drog.

Strokovno se je izpopolnjeval v Sloveniji in tujini na področjih zdravljenja odvisnosti, motivacijskih, vedenjskih in kognitivnih tehnik. Dokončal je podiplomski študij iz psihoterapije psihopatologije, otroške in mladostniške psihiatrije ter uvodni študij iz skupinske analize.

V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše je zaposlen od leta 2007. Pri duševnem zdravju odraščajočih se posebej posveča področju eksperimentiranja z drogami in zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami ter zdravljenju hiperkinetične motnje.

Je avtor in soavtor strokovnih člankov in samostojnih publikacij, v katerih obravnava klinično terapevtske pristope k zdravljenja kemičnih in nekemičnih odvisnosti ter zdravljenju hiperkinetične motnje pri otrocih in mladostnikih.

Skupaj s sodelavci Centra in drugih ustanov doma in v tujini sodeluje v raziskavah s področja duševnega zdravja odraščajočih. Je član ožje ekspertne skupine Evropskega združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo, zadolžene za razvoj dobre klinične prakse in smernic zdravljenja duševnih motenj, ki se pojavijo v različnih obdobjih odraščanja. Kot predavatelj in mentor sodeluje v do- in podiplomskem študiju na področju otroške in mladostniške psihiatrije in socialne pedagogike.

Je član Republiškega strokovnega kolegija za otroško in mladostniško psihiatrijo in podpredsednik Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo.