Katja  Stres Kaučič

Katja Stres Kaučič

SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE

Katja Stres Kaučič je diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je specializantka klinične psihologije. Od leta 2020 je zaposlena na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Je strokovnjak na področju zgodnjega odkrivanja in kliničnopsihološke diagnostike in obravnave razvojnih, čustvenih, vedenjskih in učnih težav otrok in mladostnikov.

Dodatno se je tako doma kot v tujini usposobila za delo z otroki in mladostniki z motnjo avtističnega spektra. Pri svojem kliničnem delu opravlja svetovanje in psihoterapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi in učnimi težavami ter nudi podporo in obravnavo njihovim staršem, vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnjakom na področju vzgoje in izobraževanja. Zaključila je drugo stopnjo izobraževanja iz področja Vedenjsko-kognitivne psihoterapije.