dr. Mateja  Hudoklin

dr. Mateja Hudoklin

Specialistka klinične psihologije

DIREKTORICA

Dr. Mateja Hudoklin je specialistka klinične psihologije. Od leta 2020 vodi Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, sicer je v Svetovalnem centru zaposlena od leta 2005. Je strokovnjak na področju kliničnopsihološke diagnostike in svetovanja, izvaja tudi kognitivno-vedenjsko terapijo.

 

Diplomirala je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je zaključila tudi magistrski in doktorski študij psihologije. Specialistični študij iz klinične psihologije je opravila v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani. Dodatno se je usposabljala doma in v tujini s področja učnih težav otrok, izvršilnega funkcioniranja, čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov, v zadnjem času predvsem s področja obravnave travmatiziranih in zlorabljenih otrok.

Je članica strokovne skupine za pripravo in nato za implementacijo Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018–2028 za področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Prav tako je članica strokovne skupine pri Ministrstvu za pravosodje za ustanovitev Hiše za otroke v Sloveniji. Je ekspert Evropske komisije za področje dela z otroki – žrtvami spolnih zlorab. Je članica Komisije za usmerjanje otrok, delovala je kot sodna izvedenka na področju klinične psihologije otrok in mladostnikov ter družine in skrbništva. Raziskovalno se ukvarja s področjem specifičnih učnih težav in komorbidnih motenj na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.