VABILO NA ZAKLJUČNO KONFERENCO

»Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov«

Ljubljana: 26.9.2019
Ljubljana, Maribor, Koper in Novo mesto: 27.9.2019

Jeseni se zaključuje projekt »Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov«, ki ga iz naslova javnega razpisa programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019 s sofinanciranjem omogoča Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Naše delo bomo zaokrožili z dvodnevnim strokovnim dogodkom. Vljudno vas vabimo k udeležbi na konferenci, kjer bomo v program poleg rezultatov projekta in strokovnih predstavitev umestili tudi predavanja na temo komorbidnosti oz. sopojavnosti psihosocialnih motenj v otroštvu in mladostništvu. Ker dogodek sovpada s skorajšnjo 65-letnico ustanovitve Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana v letu 2020, bo to tudi eno od prvih dejanj, s katerimi bomo obeležili ta mejnik.

Projekt »Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov«, ki poteka od jeseni 2017 in se zaključuje jeseni 2019, je sestavljen iz dveh tematskih sklopov: skupina za starše otrok z ADHD in preprečevanje odklanjanja šole. Skupina strokovnjakov Ljubljanskega Svetovalnega centra je v prvem sklopu svoje napore usmerila predvsem v starše otrok in mladostnikov, ki imajo motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ali pa težave iz tega kroga. V drugem tematskem sklopu - preprečevanje odklanjanja šole, pa smo se povezali s sorodnimi ustanovami, Svetovalnima centroma Maribor in Koper ter Posvetovalnico za učence in starše Novo mesto, naše skupne dejavnosti pa so bile usmerjene predvsem v izobraževanje svetovalnih in strokovnih delavcev iz šol ter zdravstva o preprečevanju vedenj, povezanih z odklanjanjem šole in pomoči otrokom in mladostnikom, ki odklanjajo šolo.

PROGRAM KONFERENCE

Zaključna konferenca bo potekala dva dni. Prvi dan bomo v prostorih Svetovalnega centra Ljubljana v dopoldanskem času predstavili rezultate in evalvacijo projekta, nastale publikacije in raziskavo, ki smo jo izvedli ob robu projekta, popoldan pa sledijo predavanja na temo sopojavnosti oz. komorbidnosti psihosocialnih motenj v otroštvu in mladostništvu in predstavitev zbornika na to temo, ki bo izšel ravno v tistem času.

Drugi dan zaključne konference bo potekal na več lokacijah. Na ta način želimo pripraviti nekakšno reprizo tega, kar smo počeli pretekli dve leti. V Ljubljanskem Svetovalnem centru bodo izvedena predavanja in delavnice z naslovom »Izkušnje s skupino staršev otrok z ADHD v SCOMS Ljubljana«, sodelavci na tematskem sklopu »Preprečevanje odklanjanja šole« pa bomo v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novem mestu udeležencem izobraževanja, ki smo ga izvajali v lanskem in letošnjem letu, možnost, da se udeležijo supervizije oz. dela na primerih otrok in mladostnikov, ki odklanjajo šolo.

Podrobnejši okvirni program konference:

Četrtek, 26.9.2019*

(* prosta mesta za udeležbo na prvem dnevu konference so zapolnjena, lahko pa se še vedno prijavite na drugi dan konference, ki bo potekal v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Kopru)

Svetovalni center Ljubljana, Gotska 18

8:00 – 9:00

Registracija udeležencev

9:00 – 9:30

Uvodni pozdravi: vodja projekta, direktor SCOMS Ljubljana, predstavnica MZ...

9:30 – 10:30

Predstavitev projekta: ideja, aktivnosti, dosežki, evalvacija

10:30 – 11:00

odmor

11:00 – 12:00

Predstavitev raziskave: Skrb za duševno zdravje in dobrobit v šolah

12:00 – 12:30

Predstavitev nastalih publikacij

  • Biti starš otroku z ADHD
  • Moj otrok noče v šolo
  • Preprečevanje odklanjanja šole - priročnik za šole

12:30 – 13:30

odmor

13:30 – 16:00

Predstavitev zbornika in predavanja o komorbidnosti psihosocialnih motenj v otroštvu in mladostništvu

Petek, 27.9.2019

Svetovalni center Ljubljana, Gotska 18 (Mag. Leonida Rotvejn Pajič, dr. Bojana Caf, Bojan Belec, Tanja Černe, dr. Marko Kalan, Nataša Mihevc)

»Izkušnje s skupino staršev otrok z ADHD v SCOMS Ljubljana«

8:45 – 9:00

Uvod

9:00 – 10:00

Delavnica 1 (dr. Bojana Caf)

10:00 – 10:30

Odmor

10:30 – 11:30

Delavnica 2 (Tanja Černe)

10:30 – 11:45

Odmor

11:45 – 12:30

Zaključek z diskusijo (povzetek izkušenj, izzivi in možnosti pri delu s skupino staršev v šolah) in odgovori na vprašanja udeležencev

 

  • Svetovalni center Ljubljana (dr. Peter Janjušević, Daša Vervega)
  • Svetovalni center Maribor (mag. Alenka Seršen Fras, Miran Babič)
  • Svetovalni center Koper - lokacija: Središče Rotunda Koper (Dorotea Kralj, Neja Briški)
  • Posvetovalnica Novo mesto - lokacija: Dijaški dom Novo mesto (Mateja Petric, dr. Mateja Hudoklin)

Skupinska supervizija »Preprečevanje odklanjanja šole«

8:45 – 9:00

Registracija udeležencev

9:00 – 10:30

Supervizija 1. del

10:30 – 11:00

Odmor

11:00 – 12:30

Supervizija 2. del

12:30 – 13:30

Odmor

13:30 – 15:00

Supervizija 3. del, zaključek in evalvacija

* Natančna lokacija bo objavljena naknadno.

PRIJAVE

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijavite se lahko na oba dneva konference ali le na enega, odvisno od vašega interesa in potreb. Število udeležencev je na vsakem dogodku omejeno na 40. Prijave so mogoče preko spletne strani Svetovalnega centra Ljubljana oz. neposredno na naslednji povezavi:

Prijava ni več mogoča.

Vljudno prosimo, da se na supervizijo »Preprečevanje odklanjanja šole«, ki bo potekala na štirih lokacijah, prijavite tisti strokovnjaki, ki ste se udeležili 12-urnega izobraževanja, ki smo ga izvajali po celotni Sloveniji pretekli dve leti. Supervizija namreč ni namenjena predstavitvi osnovnih znanj, temveč delu na primerih otrok in mladostnikov, ki kažejo vedenja, povezana z odklanjanjem šole. Zaželeno je, ni pa obvezno, da udeleženci na supervizijo pridejo z aktualnimi ali zaključenimi primeri iz svoje prakse, vprašanji in dilemami, povezanimi z ocenjevanjem, načrtovanjem ali izvajanjem pomoči, sodelovanjem z zunanjimi službami itd. pri odklanjanju šole. Načrtujemo, da bomo v časovnem okviru lahko v vsaki skupini obravnavali od pet do šest primerov. Podrobnosti o pripravi primerov boste udeleženci prejeli po tem, ko se boste prijavili na drugi dan konference.

Lep pozdrav v imenu vseh sodelavcev na programu,

Strokovni vodja programa:

dr. Peter Janjušević, univ. dipl. psih.

specialist klinične psihologije

Direktor:
dr. Zoran Pavlović, univ.dipl.psih.