Daljša oblika izobraževanja

Izobraževanje za učitelje, šolske svetovalne delavce, izvajalce dodatne strokovne pomoči in druge strokovne delavce: Krepitev učne motivacije pri učencih s specifičnimi učnimi težavami v okviru samoregulacijskega učenja

IZVAJALKE/IZVAJALCI:

dr. Tanja Černe, prof. defektologije

VSEBINA:

Udeleženci se bodo seznanili s teorijami učne motivacije, zlasti s teorijo samodeterminacije ter z ugotovitvami raziskav učne motivacije pri učencih s specifičnimi učnimi težavami. Seznanili se bodo z vlogo motivacije znotraj samoregulacijskega učenja. Ozaveščali bodo način lastnega poučevanja ter naravnanost vedenja k podpori avtonomiji ali h kontroli. Med prvim in drugim srečanjem bodo opredelili in ovrednotili izvedbo ur dodatne strokovne pomoči, ur pouka, diagnostičnih in korektivnih situacij z vidika krepitve samodeterminacijskih učnih strategij in vedenj ter pri učencih spodbujali razvoj in uporabo le-teh in/ali preizkusili strategije za razvijanje učne motivacije v učnih situacijah.


ORGANIZACIJA:

Čas: 5.11. in 19.11.2021, od 11.00 – 14.30

Kje: SCOMS Ljubljana. V primeru zaostrene epidemiološke situacije bomo izobraževanje izvedli na daljavo, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni. 

Metoda: Predavanje, lastno učenje, aktivno delo udeležencev med obema srečanjema.

Gradivo: Izročki predavanj in opomniki.

Ciljna skupina: Svetovalni delavci, izvajalci dodatne strokovne pomoči, učitelji, drugi strokovni delavci, ki izvajajo diagnostiko, korekcijo in svetovanje z učencem s specifičnimi učnimi težavami.

Kotizacija: Brezplačna udeležba. SCOMS je strokovna ustanova, ki spodbuja razvoj strokovnih kompetenc učiteljev in strokovnih delavcev pri delu s populacijo učencev s posebnimi potrebami.

Potrdila o udeležbi: Udeleženci bodo prejeli potrdilo, ki ga bodo lahko uveljavljali pri napredovanju v nazive (8 ur).

PRIJAVA:

05.11.2021