Svetovalni center, Ljubljana
O centru   ::   ENGLISH
 
 

Publikacije

Seznam publikacij Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Filtriraj seznam:
Vse publikacije -  Prost prenos -  Dostopne v knjižnici (razpoložljivost preverite) -  Na voljo za nakup

Leto
Izdaje

Naslovnica

Avtor/Naslov

Št. strani

Dostopnost
v knjižnici

Cena

2016, 1. ponatis Nesrečko!: zgodbe za otroke, ki ne marajo brati Tereza Žerdin
Nesrečko!: zgodbe za otroke, ki ne marajo brati
93 da 15,00 € KUPI
2016 Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti Tanja Černe
Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti
69 da 15,00 € KUPI
2015 60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju - Zbornik strokovnega simpozija ob 60-letnici Svetovalnega centra Zoran Pavlović (ur.)
60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju - Zbornik strokovnega simpozija ob 60-letnici Svetovalnega centra
448 da PROST PRENOS
2015 60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju - Zbornik strokovnega simpozija ob 60-letnici Svetovalnega centra Zoran Pavlović (ur.)
60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju - Zbornik strokovnega simpozija ob 60-letnici Svetovalnega centra
448 da 29,00 € KUPI
2012 (Prenovljena izdaja) brez naslovnice Maja Glonar Vodopivec
Kako naj rešim problem? Odločaš ti! Spodbuda h krepitvi odločanja in razumevanja.
da Osebni prevzem
(brezplačno)
2011, 2. natis 2015 Hiperaktiven, nemiren ali samo živahen otrok? /Za starše/ Leonida Rotvejn Pajič
Hiperaktiven, nemiren ali samo živahen otrok? /Za starše/
da 15,00 € KUPI
2011 (ponatis) Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih odkrivamo in odpravljamo : /priročnik za pomoč specialnim pedagogom in učiteljem pri odpravljanju motenj v razvoju jezika branja in pisanja. 2 zvezka. Tereza Žerdin
Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih odkrivamo in odpravljamo : /priročnik za pomoč specialnim pedagogom in učiteljem pri odpravljanju motenj v razvoju jezika branja in pisanja. 2 zvezka.
da 19,00 € KUPI
2010 Škrat črkovil Bojana Caf (avtor), Barbara Kariž (ilustr.)
Škrat črkovil
36 da 15,00 € KUPI
2010 brez naslovnice Irena Andolšek (ur.), Mateja Hudoklin (ur.)
Izzivi in pasti otroštva in adolescence: sodobni pristopi k varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov
174 da 10,00 € KUPI
2009 brez naslovnice Janez Rojšek, Peter Janjušević
Psihodiagnostika demence in SLUMS (Saint Louis University Mental Status Examination) : priročnik. 25 folij.
ne Ni v prodaji SC
2008 brez naslovnice Barbara Kariž
Likovna terapija za otroke
395 da 25,00 € KUPI
2008 brez naslovnice Pavlović, Zoran, Katja Filipčič, Tina Rutar (ur.)
Detekcija in reakcija na pojave slabega ravnanja z otrokom
96 da Ni v prodaji SC
2008 brez naslovnice Izzivi in pasti otroštva in adolescence. Zbornik povzetkov.
32 da Ni v prodaji SC
2006 brez naslovnice Uredniški odbor: Irena Andolšek, Nataša Končnik Goršič, Majda Gorišek, Žarka Brišar Slana
Mozaik našega delovanja – zbornik prispevkov ob 50-letnici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
376 da 9,00 € KUPI
2005 brez naslovnice Maja Glonar Vodopivec
Odločaš ti! Spodbuda h krepitvi lastnega odločanja in razumevanja
11 ne Ni v prodaji SC
2005 brez naslovnice Tomaž Vec
Komunikacija – umevanje sporazuma
134 da 12,50 € KUPI
2004, 2009 brez naslovnice Nada Anić (ur.)
Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije. Zbornik 1
279 da Ni v prodaji SC
2004, 2006 (ponatis) brez naslovnice Uredili: Kavkler Marija, Končnik Goršič Nataša
Nekaj v pomoč učiteljem – vodnik za poučevanje skupine učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. ISBN 961-91056-2-1
68 da 8,40 € KUPI
2004 brez naslovnice Nataša Končnik Goršič
Moj otrok odrašča – medsebojni odnosi, šola, strah, trma, žepnina, ljubezen, spolnost, alkohol, droge, motnje hranjenja. Mladinska knjiga, Ljubljana
124 ne 16,30 € KUPI
2003 brez naslovnice Tereza Žerdin, Božo Kos
Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih odkrivamo in odpravljamo : /priročnik za pomoč specialnim pedagogom in učiteljem pri odpravljanju motenj v razvoju jezika branja in pisanja. priloga (sam. zv.).
303 da Razprodano
2002 brez naslovnice Anica Mikuš Kos
Prostovoljci in varovanje duševnega zdravja otrok. Zbornik prispevkov.
336 da Razprodano
2002 brez naslovnice Uredili: Nataša Končnik Goršič, Marija Kavkler
Specifične učne težave otrok in mladostnikov : prepoznavanje, razumevanje, pomoč
223 da 18,40 € KUPI
2002 brez naslovnice Človekovi svetovi: zbornik prispevkov ob petdesetletnici
98 ne Ni v prodaji SC
2001 brez naslovnice Ko pomagaš drugim, se učiš zase : prostovoljno delo v Svetovalnem centru. Zgibanka.
4 da Razprodano
2000 brez naslovnice Milena Košak Babuder, Tanja Černe
Za otroke, ki radi pojejo, rišejo in skačejo in malo manj radi berejo in pišejo. Raz. pag.
da Razprodano
2000 brez naslovnice Milena Košak Babuder, Tanja Černe
Kako pomagati otroku, ki ima težave z branjem in pisanjem : nekaj nasvetov za starše
8 da Razprodano
1999 brez naslovnice Nataša Končnik Goršič
Nekaj resnic o spolni zlorabi
20 da Razprodano
1999 brez naslovnice Maja Glonar Vodopivec
Kako naj rešim problem? Odločaš ti! Spodbuda h krepitvi lastnega odločanja in razumevanja. Slikanica.
11 da Ni v prodaji SC
1999 brez naslovnice Urednica: Erna Kraševec Ravnik
Varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov
336 da 20,50 € KUPI
1997 brez naslovnice Thomas Gordon (priredil Janez Bečaj)
Trening večje učinkovitosti za učitelje
200 ne 11,30 € KUPI
1997 brez naslovnice Vera Slodnjak, Anica Mikuš Kos
The counselling center for children, adolescents and parents: who collaborating center for child and adolescent mental healt. Raz. pag.
da Razprodano
1997 brez naslovnice Majda Gorišek, Nataša Končnik Goršič, Nataša Pust, Vida Ribičič
Spolna zloraba otrok – odkrivanje, preprečevanje in možnosti pomoči (kopije)
34 ne Razprodano
1996 brez naslovnice Bain, Quane, Maureen Sanders (prir. Nataša Končnik Goršič
Ko pride na dan : vodič za mlade, ki so bili spolno zlorabljeni
112 da Ni v prodaji SC
1996 brez naslovnice Thomas Gordon (priredila: Anica Uranjek)
Družinski pogovori : reševanje konfliktov med otroki in starši
188 da Osebni prevzem
(brezplačno)
1995, 1998 brez naslovnice Vera Slodnjak
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
8 ne Ni v prodaji SC
1995 brez naslovnice Anica Uranjek
Sprostitvene igre za vrtec in šolo
119 ne 11,30 € KUPI
1995 brez naslovnice Vopel, Knaus W
Sprostitvene igre za vrtec in šolo. glej prevod Anica Uranjek št. 28
119 da Ni v prodaji SC
1995 brez naslovnice Izbor prispevkov ob 40-letnici
184 da Razprodano
1995 brez naslovnice Anica Mikuš Kos, Tereza Žerdin, Marja Strojin
Nemirni otroci (kopije)
3 da Razprodano
1994 brez naslovnice Maja Vodopivec
Preprečevanje uživanja drog in šola. Elaborat.
16 ne Ni v prodaji SC
1993 brez naslovnice Anica Mikuš Kos
Prostovoljno delo v Sloveniji
10 ne Ni v prodaji SC
1993 brez naslovnice Marija Kavkler
Pomoč otroku pri matematiki (kopije). Glej pod št. 53.
ne Ni v prodaji SC
1993 brez naslovnice Vera Slodnjak
Poročilo EPISOC II. Raziskovalno poročilo.
26 ne Ni v prodaji SC
1993 brez naslovnice Anica Mikuš Kos s sod.
Rat, škola i dijete
201 da Ni v prodaji SC
1993 brez naslovnice Anica Mikuš Kos
Šola in stres.
39 ne Ni v prodaji SC
1992 brez naslovnice Preprečevanje uživanja drog in drugih škodljivih snovi v otroštvu in adolescenci. 4 zvezki.
da Ni v prodaji SC
1991 brez naslovnice Lidija Magajna
Kako poteka učenje branja in pisanja
6 ne Ni v prodaji SC
1990. 1994 ponatis brez naslovnice Livija Knaflič
Neslovenski otroci in šola. (kopije)
ne Razprodano
1990, 1995 ponat brez naslovnice Marja Strojin
Otrok, šola in dom
13 ne Razprodano
1990, 1993 ponat. brez naslovnice Anica Mikuš Kos
Strah v šoli, strah pred šolo
16 ne Razprodano
1990, 1993 ponat. brez naslovnice Anica Mikuš Kos
Nemirni otroci
27 ne Razprodano
1990 brez naslovnice Oblikovanje: Matjaž Rogel
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. 1 mapa.
ne Ni v prodaji SC
1990 brez naslovnice Anica Mikuš Kos, Marija Kavkler
Šolska utrujenost
60 ne Ni v prodaji SC
1990 brez naslovnice Marja Strojin
Nemirni otroci
8 ne Ni v prodaji SC
1990 brez naslovnice Janez Bečaj
Problem velikih pričakovanj in učiteljeve odgovornosti : učiteljeva pričakovanja in odgovornost v Gordonovem komunikacijskem treningu
47 da Ni v prodaji SC
1990 brez naslovnice Tereza Žerdin
Branje in pisanje – kako prepoznamo motnje in kako jih odpravljamo (kopije)
107 da Razprodano
1990 brez naslovnice Anica Mikuš Kos, Tereza Žerdin, Marja Strojin
Otrok in razveza
52 da Razprodano
1990 brez naslovnice Anica Mikuš Kos
Šola in duševno zdravje
55 da Ni v prodaji SC
1990 brez naslovnice Marija Kavkler
Pomoč otroku pri matematiki
52 da Razprodano
1989, 1998 (ponatis) brez naslovnice Marianne Frostig (priredila: Anica Uranjek)
Gibalna vzgoja – nove poti specialne pedagogike
152 da 11,30 € KUPI
1989, 1991 (ponatis) brez naslovnice Thomas Gordon (priredila: Anica Uranjek)
Družinski pogovori : reševanje konfliktov med otroki in starši
96 da 11,30 € KUPI
1988 brez naslovnice Marija Kavkler
Vzroki obremenjenosti učencev in kako jo zmanjšujemo
16 ne Ni v prodaji SC
1988 brez naslovnice Anica Uranjek (prir.)
Družina, starši in prizadeti otrok
27 da Razprodano
1988 brez naslovnice Anica Uranjek (prir.)
Psihoterapija staršev in prizadetega otroka (kopije)
8 da Ni v prodaji SC
1987 brez naslovnice Vera Slodnjak
Večosna klasifikacija psihiatričnih motenj v otroštvu in adolescenci in ocena psihosocialne motenosti pri otrocih z epilepsijo. Raziskovalno poročilo.
17 ne Ni v prodaji SC
1987 brez naslovnice Vida Sterle
Psihološki vidiki obremenjenosti učitelja
5 ne Ni v prodaji SC
1987 brez naslovnice Anica Mikuš Kos
Šolska utrujenost. Elaborat
20 ne Ni v prodaji SC
1987 brez naslovnice Anica Mikuš Kos
Delovno mesto, šola in zdravje
14 ne Ni v prodaji SC
1986 brez naslovnice Drugačnost otrok v šoli. Zbornik posvetovanja.
425 da Ni v prodaji SC
1986 brez naslovnice Gradivo seminarja o vedenjski terapiji
625 da Ni v prodaji SC
1985 brez naslovnice Duševno zdravje in psihosocialne motnje v otroškem obdobju. Tečaj z mednarodno udeležbo. Gradivo s tečaja 6.-12. 5. 1985. Raz.pag.
da Ni v prodaji SC
1984 brez naslovnice Fritz Redl, David Wineman
Agresivni otrok (The Aggressive Child) : povzetek : otroci, ki sovražijo : notranja kontrola
97 da Ni v prodaji SC
1983, 1989, 1992 ponat. brez naslovnice Trening večje učinkovitosti za učitelje. Priročnik.
248 da 11,30 € KUPI
1979 brez naslovnice Študij Svetovalnega centra za šolske svetovalne delavce v šolskem letu… 5 knjig
da Ni v prodaji SC
1966 brez naslovnice Obisk v vzgojni posvetovalnici : vloga vzgojnega svetovanja v našem sistemu vzgoje in izobraževanja
96 da Razprodano
??? brez naslovnice Katja Makarovič
Psihosocialni problemi otrok v občini Ljubljana-Šiška
32 da Ni v prodaji SC
??? brez naslovnice Marja Strojin
Učiteljev stik s starši manj uspešnega otroka
11 ne Razprodano
 
 

02.09.2016

Izobraževanje za pedagoške delavce - šol. leto 2016/17

Sporočamo, da smo osvežili izobraževalno ponudbo za pedagoške delavce za šolsko leto...več


01.09.2016

SKUPINA ZA STARŠE OTROK Z AD/HD v šolskem letu 2016/17

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvedli skupino za starše otrok z ADHD. Natančnejši...več

Vsa obvestila >>

Kontaktni podatki

Svetovalni center, Ljubljana
Gotska ulica 18 (zemljevid)
1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 5837500
E-pošta: info@scoms-lj.si

NAROČANJE:  (01) 583-75-35
VSAK DELAVNIK OD 8.00 DO 12.00!

Delovni čas
Pon. – čet.: od 7.00 do 20.00
Petek: od 7.00 do 14.00
V juliju in avgustu samo dopoldan, do 14. ure.

 
     
© 2011 Svetovalni center, Ljubljana. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani Futurmedia